17
03.2020
Wiele osób decyduje się dzisiaj na zainwestowanie w działkę rekreacyjną. Chętnie kupujemy nieruchomości nad morzem albo w górach. Można nie tylko miło spędzać tam urlop ale i zarobić na wynajmie domku letniskowego. Co właściwie można zbudować na takiej działce?

Czym jest działka rekreacyjna?

Polski system prawny nie ustanawia żadnej, formalnej definicji działki rekreacyjnej. Przyjmuje się jednak, że to działka, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w warunkach zabudowy pod budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne. Na rynku nieruchomości można spotkać różne typy działek rekreacyjnych. Z jednej strony znajdziemy typowe ogródki działowe (Rodzinne Ogródki Działkowe), znajdujące się na terenach, należących do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo określonych stowarzyszeń. Z drugiej strony natomiast samodzielne nieruchomości, należące do prywatnych właścicieli – wymienia Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Rodzinne Ogródki Działkowe – co można na nich zbudować?

Oczywiście pewniejszą inwestycją jest zakup samodzielnej, niezależnej nieruchomości. Rodzinne Ogrody Działkowe nakładają bowiem na swoich dzierżawców wiele różnych ograniczeń. Między innymi nie można nia nich zbudować każdego, dowolnych rozmiarów budynku. Nie można też na tym terenie zamieszkiwać na stałe oraz prowadzić działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej. Kwestie tę reguluje ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Jedynym obiektem zatem, który można zlokalizować na działce w ramach Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest altana, rozumiana jako wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany, który spełnia taką funkcję. Nadto obiekt ten nie powinien przekraczać ściśle określonych parametrów – powierzchni zabudowy 35 metrów kwadratowych, wysokości do 5 metrów przy dachach stromych i do 4 metrów przy dachach płaskich. Przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy, ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 metrów kwadratowych. Naruszenie tych reguł może skutkować rozwiązaniem umowy z działkowcem.

Budynek na prywatnej nieruchomości

Inną sytuacją jest natomiast zakup działki rekreacyjnej. Tutaj o zakresie możliwej budowy decyduje treść decyzji o warunkach zabudowy albo treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tych dokumentach znajdą się takie, istotne informacje, jak dopuszczalność budowy określonego obiektu, a także odpowiedzi na pytania: jaką wysokość może mieć budynek, jaki kąt pochylenia połaci dachu, ile może wynieść powierzchnia zabudowy, jaka jest linia zabudowy, a także jakie są inne, szczegółowe wymagania, związane z określonym gruntem. W tym zakresie istnieje jednak drobne wyłączenie. Niektóre obiekty można bowiem wybudować bez zachowania parametrów, określonych w warunkach zabudowy albo planie miejscowym – dodaje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Pozwolenia na budowę nie wymagają bowiem wolnostojące, parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany, przydomowe ganki oraz oranżerie, o ile nie przekraczają 35 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy. Dodatkowo łączna liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki.

Budowa domu na działce rekreacyjnej

Jeżeli zatem w planach mamy szeroko zakrojoną budowę dość dużego obiektu, warto szczegółowo zweryfikować przeznaczenie nieruchomości. Istotne jest przy tym nie tylko rozróżnienie Rodzinnego Ogrodu Działkowego od prywatnej nieruchomości. Należy również zweryfikować przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innych dokumentach. O ile bez problemu uzyskamy pozwolenie na budowę domu na działce rekreacyjnej oraz budowlanej, o tyle kwestia ta może być nieco utrudniona w odniesieniu do działki rolnej lub leśnej. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ale należy dopełnić szeregu, istotnych formalności.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. Nieruchomości | Saveinvest Sp. z o.o.

www.dzialkanadmorzem.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.