14
08.2013

Jeżeli spadkodawca powierzył cały majątek osobom spoza kręgu najbliższych spadkobierców, a miał do tego prawo, lub przed śmiercią rozporządził majątkiem w formie darowizny najbliższa rodzina może wystąpić do sądu o wypłatę części masy spadkowej, jaka by im przysługiwała z mocy ustawy.

Zachowek to kwotowo określona część spadku, która by im przysługiwała. Jest to kwota pieniężna (nie rzecz) odpowiednio określona. Ma on na celu ochronę interesów najbliższej

rodziny zmarłego. Osobami uprawnionymi do zachowku w szczególności są zstępni (dzieci, wnuki itd.), małżonek, rodzice, którzy mieli by prawo do spadku z mocy ustawy (nie dotyczy zatem osób wydziedziczonych, sądownie uznanych niegodnymi dziedziczenia, odrzucającym spadek, małżonkowi z którym zmarły pozostawał w separacji lub jeśli przed śmiercią złożony został pozew rozwodowy lub o separację z winy małżonka). Przechodzi wówczas takie prawo o roszczenie zachowku na zstępnych. Nie przysługuje rodzeństwu spadkodawcy, dalszym krewnym i powinowatym.

W większości przypadków wysokość zachowku stanowi połowę kwoty, jak by przysługiwała podczas dziedziczenia ustawowego. Wyjątek to sytuacja, gdy osoba uprawniona do zachowku nie pracuje lub jest niepełnoletnia – wtedy to 2/3 wartości udziału spadkowego.

Zachowek przysługuje wtedy, gdy uprawniony nie otrzymał części majątku należnego mu w drodze dziedziczenia, lub zapisu/darowizny. Jeśli osoba taka nie otrzymała zachowku, przysługuje jej prawo roszczenia zapłaty kwoty pieniężnej lub uzupełnienia zachowku. W pierwszej kolejności wysnuwa się takie roszczenie przeciw spadkobiercom, lub osobom na których rzecz zapisano w testamencie zapis windykacyjny (wprowadzone zapisami nowelizacji Kodeksu cywilnego z dnia 23 października 2011 roku rozporządzenie w testamencie, dzięki któremu spadkodawca nabywa przedmiot zapisu w chwili otwarcia spadku). Jeśli te działania nie przyniosą skutku, można w dalszej kolejności dochodzić takiego prawa od osób, które otrzymały od zmarłego darowiznę, następnie doliczoną do spadku.

Roszczeni związane z zachowkiem ulegają przedawnieniu po upływie pięciu lat od daty ogłoszenia testamentu. Bieg terminu przedawnienia przerywa złożenie pozwu o zachowek.

W przypadku domagania się o uzupełnienie zachowku od obdarowanych lub zapisobierców windykacyjnych okres ten liczony jest od daty otwarcia spadku – śmierci spadkobiercy.

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Saveinvest Sp. z o.o. (Administrator danych) w celu udzielenia mi dodatkowych informacji handlowych o działkach i innych nieruchomościach. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przekazanie informacji handlowej na przesłany w niniejszym formularzu adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz nr telefonu za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, którego jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Saveinvest Sp. z o.o. (Administrator danych) w celu udzielenia mi dodatkowych informacji handlowych o działkach i innych nieruchomościach. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przekazanie informacji handlowej na przesłany w niniejszym formularzu adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz nr telefonu za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, którego jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).