13
08.2019
W kontekście rozwoju i możliwości inwestycyjnych danej gminy, niezwykle ważnym zagadnieniem jest Wieloletni Plan Inwestycyjny. Dlaczego warto walczyć o odpowiedni kształt tego dokumentu? Jakie są procedury jego tworzenia? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

WPI – czyli co?

Wieloletni Plan Inwestycyjny, nazywany w skrócie WPI, to narzędzie systematyzacji procesu realizowania najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę. Akt ten umożliwia urzeczywistnienie celów, wyznaczonych w innym dokumencie - w Strategii Rozwoju Gminy. WPI sporządza się w formie zestawień planowanych przedsięwzięć, które zostają usystematyzowane według nadanych im priorytetów. Każde przedsięwzięcie uwzględnia termin realizacji oraz wysokość nakładów finansowych, które są potrzebne do jego wykonania. WPI przygotowane są co najmniej w dwuletniej perspektywie.

Co zawiera Wieloletni Plan Inwestycyjny?

Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera szereg różnych elementów. Przede wszystkim należy w nim uwzględnić: przewidywane dochody gminy, prognozę wielkości niezbędnych wydatków, oszacowanie wielkości środków, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje, całościowy plan inwestycji na dany okres, plany realizacji poszczególnych inwestycji wraz z oszacowaniem środków finansowych, przeznaczonych na ich realizację, a także przewidywaną wielkość długu, zaciągniętego w celu realizacji założonych planów. - wymienia Robert Tomaszewski.

Jakie są etapy tworzenia WPI?

Tworzenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego posiada nadto siedem zasadniczych etapów. W pierwszej kolejności konieczne jest zebranie informacji o potrzebach inwestycyjnych gminy. Po drugie porządkuje się potrzeby inwestycyjne i wyznacza priorytetowe inwestycje. Po trzecie określa się źródła finansowania określonych inwestycji. Po czwarte dokonuje się oceny i wyboru planów inwestycyjnych do realizacji. Po piąte plany inwestycyjne do realizacji podlegają uzgodnieniu. Po szóste zostaje stworzony projekt WPI. Finalnie natomiast dokument ten podlega zatwierdzeniu.

Dlaczego warto walczyć o odpowiedni kształt WPI?

Z utworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego płynie wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia on realizację założeń, przyjętych w Strategii Rozwoju Gminy. Poza tym ułatwia on prowadzenie stabilnej polityki inwestycyjnej gminy. WPI pomaga też w ustaleniu optymalnej kolejności realizacji inwestycji. Ponadto stwarza długofalową analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz analizę zadłużenia oraz zdolności kredytowej gminy. Posiadając dobrze opracowany WPI można też skutecznie kontrolować wydatki inwestycyjne samorządu i planować budżet roczny gminy.

W jaki sposób możliwe jest wpływanie na kształt WPI?

Poza tym, że co dwa lata przygotowywany jest nowy Wieloletni Plan Inwestycyjny, to jeszcze co najmniej raz do roku, dokument ten jest aktualizowany. Oczywiście każda taka zmiana poprzedzona jest długimi konsultacjami i dyskusjami. W nich właśnie tkwi sedno. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich spotkaniach, umożliwiających weryfikację przyjętych celów i postanowień WPI. Nasza organizacja dba o to, aby nie popełniono żadnych błędów, a przygotowany plan zapewniał stabilny rozwój danej gminy. - mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Saveinvest Sp. z o.o. - specjaliści od rozwoju

W ramach prowadzonej działalności aktywnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju, które wspiera rozwój gmin, miast i obszarów wiejskich. Organizacja ta między innymi wspiera budownictwo mieszkaniowej i użytkowe, budowę dróg, rozszerzenie sieci telekomunikacyjnych, rozwój infrastruktury zapewniającej zaopatrzenie ludności w wodę, gaz, energię elektryczną oraz inne media, udziela pomocy w uzyskaniu funduszy z Unii Europejskiej w celu dofinansowania planów rozwojowych gmin, wspiera gminę poprzez wpływanie na ich rozwój planistyczny i wiele więcej. Realizując wyżej wspomniane zadania często dążymy do dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także walczymy o korzystne rozwiązania w wieloletnich planach inwestycyjnych gmin – mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu | Saveinvest Sp. z o.o.

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.