18
06.2019
Planowane wprowadzenie abolicji dla starych samowoli budowlanych może pogłębić problem osób, mieszkających na terenie ogródków działkowych. Dlaczego planowane zmiany wymagają modyfikacji? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Co niesie planowana nowelizacja przepisów?

Od dłuższego czasu ministerstwo inwestycji i rozwoju pracuje nad obszerną nowelizacją przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Resort kierowany przez Artura Sobonia planuje wdrożenie rozwiązań, które między innymi umożliwią legalizację samowoli budowlanych. Chodzi o budynki, które zostały postawione niezgodnie z przepisami ponad 20 lat temu. Projekt ma szansę zostać zatwierdzony przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2019 r. Okazuje się zatem, że wszelkie, spontanicznie wybudowane garaże, szopy, składziki na narzędzia, altany, a także dobudówki, staną się w pełni legalne. Pomysł uregulowania takich sytuacji zupełnie nie dziwi. Statystyki pokazują bowiem, że nawet co piąty właściciel może posiadać taką, kontrowersyjną konstrukcję na swojej nieruchomości. Przez lata nikt jednak nie zainteresował się tym problemem, a czasem nawet sami właściciele nie zdają sobie sprawy, że ich budowa jest nielegalna.

Szybka legalizacja samowoli budowlanych

Postępowanie legalizacyjne ma zatem zostać przeprowadzone szybko i "bezboleśnie" z jedynie minimalnym udziałem właściciela nieruchomości. Organy nie będą weryfikowały zasadności dokonania legalizacji. Sprawdzą jedynie spełnienie przesłanek formalnych złożenia wniosku. Przy okazji wprowadzenia tego, swoistego przedawnienia w obrębie instytucji samowoli budowlanej, możliwe że resort inwestycji i rozwoju skonstruuje definicję samej samowoli. Należy bowiem zauważyć, że do tej pory nie pojawiła się ona w przepisach prawa. Stwarzało to pole do konfliktów pomiędzy właścicielami nieruchomości a organami administracji publicznej. Intuicyjnie jednak można stwierdzić, że samowolą jest to, co powstało bez wymaganych pozwoleń. Nie chodzi jednak wyłącznie o odrębne budynki, ale również wszelkiego rodzaju przybudówki i rozbudowy istniejących budynków. - wskazuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Działkowcy protestują

Z planowanych zmian cieszą się właściciele nieruchomości, ale za to protestują działkowcy. Dlaczego? Dzisiaj wiele osób nielegalnie mieszka na ogródkach działkowych. Wśród grządek i rabatek stawiają oni olbrzymie wille, które nie spełniają żadnych norm, ustanowionych przepisami prawa. Tymczasem ogródki działkowe powinny być wykorzystywane wyłącznie do celów rekreacyjnych i ogrodniczych. Właśnie dlatego tak stanowcza opozycja działkowców. W ich ocenie abolicja w zakresie samowoli budowlanych może spowodować nasilenie się zjawiska stałego zamieszkiwania ogródków działkowych. - stwierdza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Altany działkowe dzisiaj

W oparciu o obowiązujące dzisiaj przepisy altana działkowa może mieć maksymalną powierzchnię 35 m2. Budynek ten stawia się bez jakichkolwiek pozwoleń i zgód. Nie jest nawet konieczne zgłoszenie zamiaru jego postanowienia. Jeżeli jednak działkowiec przekroczyłby dozwolone wymiary, będziemy mieli do czynienia z samowolą budowlaną. W takiej sytuacji możliwe jest egzekwowanie od niego obowiązku dostosowania obiektu do obowiązujących norm lub jego rozebranie. W oparciu o nowe przepisy nie będzie żadnego mechanizmu obronnego przeciwko domom, budowanym na działkach. Teoretycznie można by było stworzyć pewnego rodzaju blokadę dla takich zachowań. Wystarczyłoby wprowadzenie przepisu, że legalizacji może dokonać wyłącznie właściciel nieruchomości, a nie osoba, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością. Resort inwestycji i rozwoju na razie nie ma jednak takich planów.

 

Bartosz Antos

Dyrektor ds. Nieruchomości | Saveinvest Sp. z o.o.

www.saveinvest.pl

 

 

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.