12
06.2019
Rynek nieruchomości, w tym również rynek mieszkaniowy cieszy się w ostatnim czasie niebywałym powodzeniem. Masowo kupujemy mieszkania, ale czasem robimy to zbyt niedbale i pochopnie. Nie sprawdzamy istotnych informacji na temat nieruchomości, na czym niejednokrotnie wiele tracimy. Na co powinno się zwracać uwagę?

Czym jest deweloperski prospekt informacyjny?

"To dokument, załączany do umowy deweloperskiej. Często lekceważony przez kupujących, a jednak stanowi jeden z podstawowych elementów ochrony nabywców lokali." - wskazuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl. Znajdziemy w nim szczegółowe informacje na temat dewelopera, jego doświadczenia, ostatnio realizowanych przez niego inwestycji, a także kupowanej nieruchomości. Co istotne, taki prospekt możemy pozyskać jeszcze przed zakupem nieruchomości. Wystarczy poprosić o niego dewelopera.

Co zawiera prospekt informacyjny?

Dokument prospektu informacyjnego jest niezwykle istotny. Jeżeli deweloper podał w nim nieprawdziwe dane, grozi mu nawet odpowiedzialność karna. A co zawiera taki prospekt? Powinien mieć dwie, zasadnicze części: ogólną i indywidualną. Część ogólna określa wszelkie, istotne postanowienia, odnoszące się do całego projektu deweloperskiego. Dowiemy się dzięki niej co nieco o osobie dewelopera, ale również o samej nieruchomości – gruncie i budynku. W prospekcie znajdziemy też informację o tym, jakie inwestycje są planowane w okolicy. Ten fragment zasługuje na szczególną uwagę kupujących, ponieważ dzięki temu możemy uniknąć zakupu mieszkania obok oczyszczalni ścieków albo krematorium. Część indywidualna będzie z kolei dotyczyła samego lokalu. Poznamy w szczególności parametry lokalu, jego opis, cenę, usytuowanie, charakterystykę rozkładu pomieszczeń, standard wykończenia, a także informację o dostępnych mediach. Do prospektu powinien zostać też dołączony rzut kondygnacji z wyraźnym zaznaczeniem kupowanego lokalu.

Odpowiedzialność dewelopera

Deweloper ma obowiązek umieszczenia w prospekcie informacji, które są zgodne zarówno ze stanem faktycznym, jak i prawnym. Jeżeli wyłapiemy jakąkolwiek nieścisłość, powinniśmy zgłosić to deweloperowi. Ten z kolei jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania zmian. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej. Deweloper z kolei poniesie odpowiedzialność karną w związku ze stosowaniem praktyk, naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Warto zatem zwrócić uwagę na to, co jest zawarte w prospekcie – podkreśla Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Czy możliwe jest dokonanie zmian w prospekcie?

Jeżeli kupujemy nieruchomość jeszcze na etapie stawiania fundamentów, może się zdarzyć, że pewne elementy realizacji projektu ulegną zmianie. W tej sytuacji należy również zmodyfikować prospekt informacyjny. Co istotne, deweloper musi poinformować potencjalnego nabywcę o dokonanej zmianie. Jeżeli strony zdążyły już podpisać umowę deweloperską, nowy prospekt będzie musiał stanowić załącznik do niej. Te dokumenty nie mogą być bowiem ze sobą sprzeczne. Należy zatem podpisać stosowny aneks lub dokonać zmiany załącznika. Nabywcy muszą przy tym pamiętać, że w razie zmiany prospektu, przysługuje im uprawnienie do odstąpienia od umowy.

Problemy deweloperów

Na deweloperach ciąży zatem wiele obowiązków, związanych ze sporządzaniem prospektu informacyjnego. Wielu z nich podnosi, że są to nadmierne obciążenia. Niejasna i mało precyzyjna konstrukcja przepisów nie pozwala im natomiast na sformułowania dokładnych wytycznych, co do sposobu wykonania prospektu informacyjnego. Być może właśnie dlatego deweloperzy chętnie korzystają w tym zakresie z pomocy specjalistów. - podsumowuje  Bartosz Antos.

 

 

Bartosz Antos

Dyrektor ds. Nieruchomości | Saveinvest Sp. z o.o.

www.dzialkanadmorzem.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.