15
05.2019
W drugim kwartale 2019 roku Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Dzięki tej regulacji zostanie wprowadzone wiele usprawnień – między innymi w pozyskiwaniu danych geodezyjnych i kartograficznych – mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Co znajduje się w Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym?

W Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym można dzisiaj pozyskać: osnowy geodezyjne, grwaimetryczne i magnetyczne, informacje z państwowego rejestru granic i jednostek podziałów terytorialnych kraju, ortofotomapy, mapy topograficzne, informacje z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, numeryczne dane wysokościowe, mapy tematyczne, informacje z Bazy Danych Ogólnogeograficznych, z Bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k, a także zobrazowania lotnicze. Wniosek o udostępnienie tych danych może zostać złożony elektronicznie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanego systemu teleinformatycznego. Zebrane informacje często stanowią dowody w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych, związanych z szeroko rozumianym zagadnieniem nieruchomości. Stanowią one przydatne narzędzie do celów projektowych, a organy administracji powszechnie korzystają z nich w celu wykrywania samowoli budowlanych oraz postępowań o zwrot nieruchomości wywłaszczonych. Darmowe udostępnianie zdjęć lotniczych będzie zatem niewątpliwie ogromnym ułatwieniem – zarówno dla przeciętnych obywateli, jak i organów administracji.

Co przyniosą planowane zmiany?

Planowane zmiany mają dotyczyć nie tylko bezpłatnego udostępniania danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W tym zakresie będzie więcej udogodnień. Zostanie również uproszczona procedura samego pozyskiwania danych. Możliwe stanie się pobranie map i innych danych online. Tymczasem dzisiaj za darmo można skorzystać wyłącznie z bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, państwowego rejestru nazw geograficznych, państwowego rejestru granic, numerycznego modelu terenu w siatce 100x100m oraz budynków 3D – stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Udostępnianie danych – ogólnoświatowa tendencja

Zmiany w polskich zasobach geodezyjnych i kartograficznych związane są z ogólnoświatową tendencją do tworzenia różnego rodzaju, ogólnodostępnych baz danych. Jako przykład należałoby wskazać chociażby amerykański program "Open Government Initiative". Dzięki niemu od 2009 roku udostępniono ponad 300 tysięcy różnych zbiorów danych. Oczywiście wszelkie, zawarte w nich informacje są darmowe i dostępne bez żadnych ograniczeń. Ta tendencja przeszła również do Europy. Specjalne bazy danych tworzy się również w takich krajach, jak Wielka Brytania, Niemcy, Belgia i Holandia. Stwierdzono zatem, że takie rozwiązanie należy zastosować i w Polsce. Zresztą z kalkulacji, przeprowadzonych przez głównego geodetę kraju, wynika, że zysk z pobieranych opłat wcale nie był taki wysoki. Udostępnianie danych wiązało się bowiem z wieloma pracami administracyjnymi i licznymi kosztami.

Geoportal – pierwszy krok ku informatyzacji

Należy jednak zauważyć, że pierwszy krok w kierunku udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych poczyniono już poprzez stworzenie serwisu www.geoportal.gov.pl. Obecnie na tym portalu znajdziemy między innymi informacje z GUS, GDDKiA, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W planach jest zresztą rozbudowanie tego serwisu. Ma on stac się głównym źródłem informacji geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianych online – wskazuje Robert Tomaszewski.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu | Saveinvest Sp. z o.o.

www.saveinvest.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.