05
04.2022
W procesie budowlanym należy pamiętać o wielu istotnych elementach. Spełnienie marzenia o własnym domu nie będzie możliwe między innymi bez realizacji przez planowany obiekt warunków geotechnicznych. Co warto wiedzieć o tych parametrach? Na to pytanie odpowiada Aleksander Setlak – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Jaką funkcję pełnią warunki geotechniczne?

Warunki geotechniczne są jednym z opracowań wchodzących w skład współczesnego projektu budowlanego. Bez ich zachowania nie jest zatem możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę, a w konsekwencji realizacja danej inwestycji. Przy okazji warunki geotechniczne są istotne dla osób ubiegających się o uzyskanie specjalistycznych uprawnień budowlanych. Na egzaminach eksperckich pytania o to zagadnienie pojawiają się bowiem niezwykle często. Warunki geotechniczne mogą być przedstawiane w trzech formach. Po pierwsze w opinii geotechnicznej. Po drugie w dokumentacji badań podłoża gruntowego. Po trzecie natomiast w projekcie geotechnicznym. Sposób ich przedstawienia uzależniony jest przede wszystkim od kategorii geotechnicznej danego obiektu – zauważa Aleksander Setlak.

Jakie są kategorie geotechniczne obiektów budowlanych?

W praktyce można się spotkać z trzema kategoriami geotechnicznymi. Pierwsza z nich to niewielkie obiekty budowlane, posiadające statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy w prostych warunkach gotowych, a także umożliwiające zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych. W tej kategorii można znaleźć chociażby standardowe, jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze. Druga kategoria obejmuje obiekty budowlane posadowione w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy. Mowa tutaj w szczególności o fundamentach bezpośrednich i głębokich, ścianach oporowych utrzymujących grunt lub wodę, a także wszelkich wykopach i nasypach budowlanych. W ramach trzeciej kategorii wyróżnia się natomiast obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych, nietypowe obiekty budowlane, te mogące istotnie wpływać na środowisko, a także obiekty zabytkowe.

Jak przedstawia się warunki geotechniczne?

W odniesieniu do każdego obiektu budowlanego konieczne jest przygotowanie opinii geotechnicznej. Jeżeli inwestycja mieści się w ramach drugiej lub trzeciej kategorii dodatkowo sporządza się dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Z kolei bardzo skomplikowane obiekty, należące do trzeciej kategorii wymuszają wykonanie jeszcze dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Warto zatem rozróżniać każdy z wymienionych dokumentów, bo obejmuje inny zakres informacji. Oczywiście samo określenie kategorii geotechnicznej nie jest przypadkowe i zupełnie uznaniowe. Dokonuje go projektant na podstawie badań geotechnicznych gruntów. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć natomiast w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Na czym polega ustalanie warunków geotechnicznych?

W ramach ustalania warunków geotechnicznych dla danego obiektu budowlanego konieczne jest wykonanie szeregu czynności. Poza zaliczeniem obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej należy zaprojektować odwodnienia budowlane, a także przygotować ocenę przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych. Trzeba też zaprojektować bariery i ekrany uszczelniające, określić nośność, przemieszczenie i ogólną stateczność podłoża gruntowego oraz ustalić wzajemne oddziaływanie obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji. Poza tym ważna jest ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów, a także ocena stateczności istniejących zboczy, skarp, wykopów i nasypów – wymienia Aleksander Setlak.

 

Aleksander Setlak

Dyrektor ds. Nieruchomości | Saveinvest Sp. z o.o.

www.dzialkanadmorzem.pl

 

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.