29
03.2022
Temat podziału nieruchomości najczęściej kojarzy się z długotrwałymi i żmudnymi postępowaniami administracyjnymi. W pewnych przypadkach wcale jednak nie musi tak być. Czasem podział gruntów możliwy jest bowiem bez decyzji. Jak to działa? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.dzialkanadmorzem.pl.

Podział nieruchomości z planem i bez

Co do zasady podział nieruchomości jest bardzo sformalizowanym procesem. W całości regulują go przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydzielenie mniejszych działek gruntu możliwe jest wtedy, gdy taki zabieg nie stoi w sprzeczności z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla danego terenu nie uchwalono planu miejscowego, to rozpatrując możliwość podzielenia nieruchomości trzeba natomiast patrzeć na ewentualną sprzeczność tej czynności z przepisami odrębnymi. Istotna jest również zgodność zaplanowanego podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poza tym w obu przypadkach każda wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi publicznej, w tym chociażby poprzez inną drogę wewnętrzną.

Podział niezgodny z planem i warunkami zabudowy

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami regulują też pewne szczególne sytuacje, w których podziału można dokonać niezależnie od postanowień planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy. Chodzi w szczególności o przypadek zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wydzielenia działki budowlanej jeżeli budynek zostać wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze. Chodzi także o realizację roszczeń do części nieruchomości, realizację przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo wydzielenie części nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Co do zasady podziału nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i w drodze decyzji administracyjnej. Czasem można jednak nieco prościej.

Kiedy nie stosuje się przepisów u.g.n.?

Wskazanych wyżej przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się w odniesieniu o nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne. W przypadku braku planu miejscowego natomiast w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Za takie grunty uważa się te wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. We wskazanych przypadkach przewidziano uproszczoną procedurę podziału – wskazuje Robert Tomaszewski.

Jak działa uproszczony podział nieruchomości?

Nieruchomości rolne dzieli się zatem bez konieczności przeprowadzenia skomplikowanego i długotrwałego postępowania administracyjnego. Należy tylko spełnić jeden warunek – w taki sposób dokonać podziału, by w jego wyniku powstały działki o powierzchni co najmniej 0,3 hektara. Wówczas dokonany podział od razu ujawnia się w ewidencji gruntu. Właściciel nieruchomości musi jedynie sformułować stosowny wniosek, a także dołączyć do niego operat geodezyjny sporządzony przez uprawnioną do tego osobę. Co przy tym istotne, podział nieruchomości dokonany w ten sposób nie może zostać przez nikogo zakwestionowany. Nie przewidziano bowiem żadnej procedury odwoławczej. Powstałe w wyniku podziału działki nie muszą też spełniać wymogu określonego w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli posiadać dostępu do drogi publicznej.

Czy to się opłaca?

Podział często umożliwia korzystniejszą sprzedaż nieruchomości. W przypadku kilkuhektarowych terenów rolnych dzięki niemu można zbyć teren nawet na rzecz nierolników. Do tego podział stanowi element dalszego dążenia do odrolnienia gruntu – zmiany przeznaczenia nieruchomości oraz wyłączenia jej z produkcji rolnej.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu | Saveinvest Sp. z o.o.

www.dzialkanadmorzem.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.