09
03.2022
Inwestowanie w nieruchomości może przybierać różne formy. Jedni zarabiają na remontowaniu mieszkań i ich sprzedaży za wyższą cenę. Inni preferują popularny najem. Jeszcze inni natomiast kupują grunty rolne, by je podzielić, wyłączyć z produkcji rolnej i finalnie sprzedać jako działki budowlane. Ci ostatni muszą mieć szeroką wiedzę na temat regulacji podziałowych, w tym w zakresie tego, gdzie trzeba wykazać dokonanie takiego podziału. Kwestię tę wyjaśnia Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Podział nieruchomości i co dalej?

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostaje dokonany podział nieruchomości. Najczęściej w tym zakresie organ wydaje stosowną decyzję administracyjną, która wywołuje skutek prawny po uprawomocnieniu. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast każdego roku podpisują setki takich orzeczeń. No ale co dalej? Jeżeli żadna ze stron postępowania nie wniosła odwołania i upłynął ustawowy, 14-dniowy termin do jej zakwestionowania albo strony postępowania złożyły oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, można zadbać o uregulowanie kwestii podziału we właściwych rejestrach. Na początek z urzędu należy „wyciągnąć” wydaną decyzję z klauzulą ostateczności i prawomocności. Taką klauzulę nadaje się na wniosek strony. Czynność ta sprowadza się do przybicia pieczątki z odpowiednią datą na odpisie decyzji.

Aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków

Następnym krokiem powinna być aktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków. Na szczęście w większości przypadków procedura jest tak skonstruowana, że nie wymaga żadnych dodatkowych wniosków właściciela nieruchomości. Po wydaniu decyzji administracyjnej organ sam, niejako z automatu, zwraca się do o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków. Przepisy ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne stwierdzają bowiem, że dokonanie zmian w ewidencji jest czynnością materialno-techniczną wykonywaną na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości wraz z jej załącznikiem, czyli mapą z projektem podziału, trafia więc do właściwego organu zajmującego się aktualizacją ewidencji gruntów i budynków.

Wyjątkiem podział nieruchomości rolnych

Żeby nie było jednak tak pięknie – we wskazanym wyżej zakresie istnieje jeden wyjątek. Dotyczy on podziału gruntów rolnych lub leśnych w sytuacji, gdy wydzielone zostaną działki o powierzchni większej niż 0,3 hektara. Rzecz w tym, że takiego podziału można dokonać bez zatwierdzenia podziału przez organ administracji publicznej. Wobec tego to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia stosownej dokumentacji do dokonania wpisu w ewidencji gruntów i budynków. Należy przedłożyć wniosek właściciela wraz ze sporządzonym przez osobę posiadającą specjalne uprawnienia – operatem geodezyjnym. Jeżeli natomiast chodzi o czas dokonania aktualizacji. Najczęściej wynosi on od kilku dni do miesiąca. Organy działają zatem w tym zakresie całkiem sprawnie.

Aktualizacja danych w księdze wieczystej

Aktualizacji danych należy dokonać również w księdze wieczystej dzielonej nieruchomości. W tym zakresie należy złożyć stosowny wniosek. Trzeba go wysłać lub złożyć osobiście we właściwym miejscowo sądzie wieczystoksięgowym. Podanie powinno zawierać załączniki – wypis i wyrys z zaktualizowanego rejestru gruntów, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku. Warto pamiętać o tym, że najczęściej organy prowadzące postępowania podziałowe mają obowiązek zawiadomić sąd wieczystoksięgowym o dokonanych zmianach. Niestety praktyka pokazuje, że często go nie realizują. A jak długo trwa wpis zmian do księgi wieczystej nieruchomości? Trochę trzeba na niego czekać. W większości sądów czas rozpatrywania wniosku oscyluje w granicach 6 miesięcy. Rekordowo trzeba czekać nawet rok.

Co daje podział nieruchomości?

Procedura podziałowa niesie za sobą wiele korzyści. W przypadku nieruchomości rolnych oraz dalszej zmiany ich przeznaczenia, a także wyłączenia z produkcji rolnej, ich wartość wzrasta nawet kilkukrotnie. Mimo że procedura podziałowa oraz aktualizacja danych we właściwych rejestrach trochę trwa, warto podjąć się tego wyzwania. Specjaliści Saveinvest Sp. z o.o. na co dzień zajmują się tymi zagadnieniami, po to by finalnie móc zaoferować swoim klientom działki budowlane i rekreacyjne w atrakcyjnych lokalizacjach.

 

Bartosz Antos

Dyrektor ds. Nieruchomości | Saveinvest Sp. z o.o.

www.dzialkanadmorzem.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.