16
04.2014
  • Tematy:

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1717) w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 31 lipca 2014r. członkowie OFE mogą zdecydować, gdzie ma być kierowana część ich składki emerytalnej.

Co do zasady oświadczenie o chęci pozostania w OFE należy zgłosić do ZUS w nieprzekraczalnym terminie. Nasza decyzja będzie miała ogromny wpływ na wysokość naszej przyszłej emerytury. Od 1 lutego 2,92% odprowadzana jest do wybranego OFE a 4,38% na subkonto w ZUS.

Reforma OFE

Reforma z 2013 r. wprowadziła wiele zmian w  funkcjonowaniu OFE, określiła zasady i sposób wypłaty emerytury z ZUS. Z dniem 3 lutego 2014 r. umorzone zostało 51,5% jednostek rozrachunkowych, które znajdowały się na rachunku członka OFE (tzw. likwidacja części obligacyjnej OFE), wprowadzono dobrowolność w odniesieniu do dalszego przekazywania kolejnych składek do OFE, obniżono też opłaty pobierane przez PTE i wprowadzony został, tzw. suwak bezpieczeństwa.

Do końca 2013r. ponad 50% składki emerytalnej, która trafiała do OFE, przeznaczona była na zakup obligacji i papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa. Jedynym efektem tych praktyk był wyższy poziom deficytu budżetowego, wyższy dług publiczny i wyższy poziom jego rentowności. Obligacje z OFE zostały przeniesione do ZUS, a następnie umorzone, dzięki czemu spadł dług publiczny, a co za tym idzie - finansowane przez podatników koszty obsługi długu. Zastosowanie progów ostrożnościowych pozwoli w przyszłości na stabilizację na niskim poziomie i gwarancję, że obniżenie poziomu długu w relacji do PKB będzie miało charakter długotrwały.

19 miliardów złotych opłat – tyle od początku funkcjonowania OFE pobrały od swoich członków. Wynikało to z braku regulacji określających górny limit procentowy takiej opłaty (niektóre OFE pobierały opłaty nawet rzędu 10% od przekazanej składki) . W 2009r. ograniczono wysokość opłaty od składki do 3,5%, a od lutego 2014 r. maksymalny poziom opłaty od składki wynosi  1,75%.

„Suwak bezpieczeństwa” zakłada, że 10 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego środki zgromadzone na koncie członka OFE będą stopniowo przekazywane każdego miesiąca do ZUS i ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego. Jaki jest cel? Suwak ma chronić przed ewentualnym, silnym załamaniem się kursów rynkowych w roku przejścia na emeryturę, co skutkowało by obniżeniem kapitału emerytalnego, a w konsekwencji na niższym świadczeniem. Będzie to dotyczyło zarówno osób, których część przyszłej składki przekazywana będzie wyłącznie na subkonto w ZUS, jak i tych, których część przyszłej składki przekazywana będzie do OFE i na subkonto w ZUS. Dzięki stopniowemu przenoszeniu, w momencie przejścia na emeryturę, wszystkie środki będą w ZUS, który będzie nam wypłacał jedną, dożywotnią, każdego roku waloryzowaną emeryturę. Zarówno środki gromadzone w OFE, jak i na subkoncie w ZUS  podlegają dziedziczeniu. Jest to na pewno dobry krok w całym, nie do końca efektywnym systemie oszczędzania jakim jest ZUS – mówi Robert Tomaszewski, współtwórca „Grunt To Zysk” – bo mamy większą ochronę kapitału przed zbliżającym się okresem emerytury, natomiast z drugiej strony mniejszą szansę na wzrost naszych oszczędności.

Klientom, którzy poszukują stabilnej i zyskownej inwestycji – mówi Robert Tomaszewski z SaveInvest - doradzamy, że warto pomyśleć we własnym zakresie o zabezpieczeniu swojej przyszłości, inwestując na przykład w nieruchomości. Ziemia rolna to najbardziej stabilna, bezpieczna, a zarazem zyskowna forma inwestowania kapitału – jej ceny nieprzerwanie rosną rok do roku od dziesięciu lat, a właśnie na ziemi rolnej opiera się nowatorskie rozwiązanie inwestycyjne „Grunt To Zysk”. Dodatkowo dzięki doświadczeniu, wiedzy i znajomości rynku specjalistów SaveInvest możemy spać spokojnie, a pieniądze z roku na rok będą pracują na naszą spokojną przyszłość i marzenia.

Podobne artykuły:
brak podobnych artykułów

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.