21
01.2014

21
01.2014
Plan zagospodarowania i opis muszą być zgodne

  • Tematy:

Niezgodności między częścią opisową MPZP a częścią graficzną powodują jego nieważność Plan zagospodarowania przestrzennego jest niezwykle istotnym dokumentem, precyzującym przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania i zabudowy ...

13
01.2014

13
01.2014
Jak szacować wartość działki?

  • Tematy:

Opłata planistyczna – kiedy powinna być naliczona? Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opłata planistyczna jest ...

06
01.2014

06
01.2014
Jak zmusić urzędnika do wydania decyzji?

  • Tematy:

Urząd opieszale rozpatruje Twoją sprawę? Masz prawo interweniować. Artykuł 36 kodeksu postępowania administracyjnego nakłada na wszelkie organy administracji publicznej obowiązek rozpatrywania wszystkich spraw "bez zbędnej ...

15
12.2013

15
12.2013
Jak przekształcić działkę?

  • Tematy:

Działki rolne – kupić tanio i co dalej? Zakup działki rolnej z myślą o tym, by w przyszłości przekształcić ją w działkę budowlaną, to niewątpliwie trafiona ...

17
11.2013

17
11.2013
Plan ma określać szerokości dróg

  • Tematy:

Szerokość dróg publicznych musi określić rada gminy Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego to jeden z podstawowych dokumentów regulujących ład przestrzenny na terenie podległym gminie ...

03
11.2013

03
11.2013
Wpisane roszczenia są skuteczne wobec każdego

  • Tematy:

Roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej skuteczne wobec każdego Jeśli umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości została zawarta w formie aktu notarialnego, istnieje możliwość ujawnienia w księdze wieczystej ...

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.