16
06.2021
Dom w pobliżu lasu to marzenie niejednego. Takie usytuowanie budynku gwarantuje ciszę i spokój, a także dodatkowe atrakcje - leśne spacery, wycieczki rowerowe, sezonowe grzybobranie. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Czym jest las w sensie prawnym?

Ograniczenia związane z zamiarem usytuowania budynku mieszkalnego w pobliżu lasu obowiązują wówczas, gdy nieruchomość sąsiednia jest rzeczywiście lasem, ale w sensie prawnym. To czy dana grupa drzew może być zakwalifikowana jako las zależy zatem od tego, czy wpisuje się w definicję ustawową. Taka formalna definicja zawarta jest natomiast w ustawie o lasach. Zgodnie z nią nas las jako grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony, a nadto przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków. Jednocześnie własną definicję lasu zawiera rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ona z kolei określa las jako grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem „ls” lub grunt, którzy ma przeznaczenie w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jako leśne. Nierzadkie są zatem sytuacje, gdy dany teren nie jest w ogóle porośnięty roślinnością, a wciąż jest lasem w sensie prawnym.

Ile wynosi podstawowa odległość domu mieszkalnego od lasu?

Podstawowe wytyczne dotyczące zasad sytuowania budynku mieszkalnego w pobliżu lasu określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wskazany akt prawny reguluje problematykę usytuowania budynku względem lasu w ten sposób, iż minimalna odległość od lasu powinna wynosić: 12 m, gdy dom ma ściany i pokrycie dachu nierozprzestrzeniające ognia albo 16 m, gdy dom ma ściany lub pokrycie dachu rozprzestrzeniające ogień. Poprzez ściany nierozprzestrzeniające ognia rozumie się elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku. W praktyce są to najczęściej ściany murowane ocieplone wełną mineralną lub styropianem, ale tylko jeśli zastosowano określony system ocieplenia. Z kolei za ściany rozprzestrzeniające ogień rozumie się elementy budynku, które przy działaniu ognia z drugiej strony są słabo rozprzestrzeniające ogień lub nierozprzestrzeniające ognia. W praktyce najczęściej chodzi o budynek ze ścianami w konstrukcji drewnianej albo z pokryciem dachu wykonanym z materiału palnego – tłumaczy Bartłomiej Kuźniar.

W jakich sytuacjach budowa domu mieszkalnego może nastąpić bliżej lasu?

Odległość, jaką trzeba zachować od lasu przy planowaniu budynku mieszkalnego, jest zatem dość znaczna. Przepisy omawianego rozporządzenia przewidują na szczęście wyjątek umożliwiający usytuowanie domu mieszkalnego bliżej lasu. Pierwszy warunek polega na tym, aby teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu z którym graniczyć ma budynek, przeznaczony był w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną Z kolei w przypadku braku planu miejscowego, grunty leśne z którymi miałby graniczyć budynek mieszkalny, powinny być objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. Ta zgoda powinna jednak zostać uzyskana w przeszłości przy sporządzaniu planów miejscowych na podstawie obowiązujących w przeszłości aktów prawnych, które utraciły moc. Obie informacje uzyskać można we właściwym miejscowo urzędzie miasta i gminy.

Pozostałe warunki

To jednak nie wszystkie warunki, które należy spełnić, by zbudować dom w pobliżu lasu. Należy również mieć na względzie zasady, dotyczące technologii wykonania budynku. Budynek musi bowiem być w całości wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem, a także musi posiadać odpowiednią, wysoką klasę odporności pożarowej. Jeżeli wszystkie powyższe przesłanki zostaną spełnione to odległość budynku od lasu wynosić może nawet 4 metry (jeżeli las znajduje się na innej geodezyjnie działce sąsiedniej) albo bez zachowania jakiejkolwiek odległości, o ile fragment lasu znajduje się działce, na której budujemy dom mieszkalny – stwierdza Bartłomiej Kuźniar. Przy zakupie działki budowlanej pod dom mieszkalny warto zatem zadbać o sprawdzenie, czy i jak przedstawia się jej usytuowanie względem lasu. Oczywiście w sensie prawnym.

 

Bartłomiej Kuźniar

Koordynator Projektów Inwestycyjnych | Saveinvest Sp. z o.o.

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.