23
09.2020
Teoretycznie, sprzedając lub kupując nieruchomość nie trzeba zawierać umowy przedwstępnej. Dla skuteczności tej czynności wystarczy finalna, zasadnicza umowa. Ze względów praktycznych deweloperzy i osoby prywatne często jednak decydują się na podpisanie takiego kontraktu. Jak zrobić to poprawnie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Czym jest umowa przedwstępna?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego umową przedwstępną jest taki kontrakt, przez który jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Ta umowa powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli w omawianym przypadku umowy przeniesienia własności nieruchomości. Strony powinny też wskazać w niej termin zawarcia tej ostatecznej umowy przyrzeczonej. Warto zadbać o każdy najdrobniejszy element podpisywanego kontraktu. Będzie miało to bowiem ogromne znaczenie przy finalnej umowie, a także w przypadku ewentualnego sporu kupującego ze sprzedającym – podkreśla Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

W jakiej formie zawiera się umowę przedwstępną?

Taka umowa przedwstępna teoretycznie nie musi zostać zawarta w żaden szczególny sposób. Wystarczy zwykła forma pisemna. Należy jednak podkreślić, że różne są skutki podpisania umowy w formie aktu notarialnego albo zwyczajnie, czyli pisemnie. Na przykład jeżeli jedna ze stron odmówi zawarcia umowy przyrzeczonej to w przypadku jej sporządzenia w formie pisemnej ma prawo domagać się odszkodowania. To świadczenie będzie obejmowało przede wszystkim koszty związane z zawarciem umowy przedwstępnej. Strona nie może jednak uzyskać świadczenia za tak zwane utracone korzyści. Nawet jeżeli zawierając umowę przyrzeczoną osiągnęłaby określony zysk i jej sytuacja wyraźnie by się polepszyła, te kwestie nie mają żadnego znaczenia.

Skutki zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego

Jeżeli umowa przedwstępna została jednak zawarta w formie aktu notarialnego i dodatkowo zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy przyrzeczonej, uprawnienia stron są nieco szersze. Każda ze stron może bowiem żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli w pewien sposób zmusić drugą stronę do jej podpisania. Dzięki aktowi notarialnemu roszczenie strony można też wpisać do księgi wieczystej. Oznacza to, że sprzedający na pewno nie zawrze w międzyczasie umowy z kimś innym. Każdy kupujący będzie bowiem widział obciążenie, wynikające z już zawartej umowy przedwstępnej. Akt notarialny daje zatem obu stronom większe zabezpieczenie i pewność, że umówiona transakcja rzeczywiście dojdzie do skutku. Biorąc pod uwagę, że na zakup nieruchomości często bierzemy kredyt albo podejmujemy inne zobowiązania jest to bardzo ważne.

Ile kosztuje umowa przedwstępna?

Dodatkowo warto wskazać, że podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego nie jest wcale droższe, niż w standardowej formie pisemnej. Zapłacimy bowiem wyłącznie połowę taksy notarialnej. Druga połowa z kolei zostanie pobrana przy zawarciu umowy przyrzeczonej. Zadając sobie zatem pytanie – czy warto stawiać na akt notarialny – należy zdecydowanie powiedzieć, że to najlepsza i najbezpieczniejsza forma. Trzeba jednak zadbać, aby podpisywany kontrakt zawierał wszystkie niezbędne elementy. Tylko dzięki temu unikniemy negatywnych konsekwencji i zyskamy wymarzony dom, mieszkanie lub działkę – wskazuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Podpisując umowę przedwstępną należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy ten kontrakt zawiera wszystkie istotne elementy umowy przyrzeczonej Od tego bowiem zależy ważność umowy przedwstępnej. Co jest ważne? Po pierwsze przedmiot umowy, czyli mieszkanie, dom lub działka. Nieruchomość musi zostać precyzyjnie określona przy pomocy numeru księgi wieczystej oraz numeru ewidencyjnego działki. Powinna zostać ona również szczegółowo opisana. Po drugie ważna jest cena sprzedaży. Po trzecie natomiast termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Oczywiście należy też wskazać oznaczenia stron, które zawierają umowę, datę i miejsce zawarcia umowy, a kontrakt powinien zostać prawidłowo podpisany. Fakultatywnie można też umieścić w umowie zapis o zaliczce lub zadatku.

 

Bartosz Antos

Dyrektor ds. Nieruchomości | Saveinvest Sp. z o.o.

www.dzialkanadmorzem.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.