29
07.2020
O dość obszernej nowelizacji Prawa budowlanego było wiadomo już od dawna. Wejdzie ona w życie już we wrześniu tego roku. Pewne szczegóły miały jednak doprecyzować odpowiednie rozporządzenia. Między innymi szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego. Wreszcie znamy treść dokumentu – stwierdza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Czym jest projekt budowlany?

Projekt budowlany to w pewnym sensie dokument, prezentujący plany określonego przedsięwzięcia budowlanego. Pokazuje on zarówno wszelkie, niezbędne rozwiązania architektoniczno-budowlane, jak i informacje na temat zagospodarowania terenu – działki. Nie należy go mylić z projektem wykonawczym. Ten drugi jest bowiem uszczegółowieniem projektu budowlanego. Daje zatem wykonawcom inwestycji techniczne wytyczne na temat realizacji danego przedsięwzięcia. Tak naprawdę bez obu tych dokumentów nie można rozpocząć żadnej budowy. Niezależnie od tego czy chodzi o niewielki domek rekreacyjny czy też potężny, kilkukondygnacyjny blok, zasada w tym zakresie jest identyczna – stwierdza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jak powinien wyglądać projekt budowlany?

Pewne wytyczne na temat konstrukcji projektu budowlanego zawiera sama ustawa – Prawo budowlane. Zgodnie z jej przepisami projekt budowlany powinien przede wszystkim spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Powinien zatem respektować postanowienia aktów nadrzędnych. Poza tym zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami. W oparciu o nowelizację, wchodzącą w życie we wrześniu, zakres i treść projektu budowlanego powinny też uwzględniać warunki ochrony przeciwpożarowej.

Projekt budowlany – podstawowe elementy

Zgodnie z Prawem budowlanym projekt budowlany powinien również zawierać sześć zasadniczych elementów. Po pierwsze projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący między innymi określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także układ komunikacyjny i układ zieleni. Po drugie projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe. Po trzecie informację o udziale lokali mieszkalnych. Po czwarte stosownie do potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych. Po piąte w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. No i po szóste informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Co znajdziemy w rozporządzeniu?

Czytając powyższe można uznać, że w zasadzie o projekcie budowlanym wiemy już wszystko. Pozostają jednak pewne kwestie, które musiały zostać doprecyzowane w akcie wykonawczym. W odniesieniu do projektu budowlanego obowiązywało już odpowiednie rozporządzenie. Wymaga ono jednak aktualizacji ze względu na dyrektywę unijną, do stosowania której została zobowiązana Polska. Z projektu, opublikowanego na stronach sejmowych, wynika, że nowe budynki będą na przykład musiały zostać wyposażone w samoregulujące się urządzenia, które regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub, w uzasadnionych przypadkach, w wyznaczonej strefie ogrzewanej modułu budynku.

Warto śledzić zmiany

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy planują budowę, powinni śledzić zmiany przepisów. Może się bowiem okazać, że ich inwestycja obarczona jest dodatkowymi wymogami. Nikt nie chciałby natomiast zajmować podwójną realizacją projektu budowlanego albo pozyskiwaniem innego, istotnego dokumentu – stwierdza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

 

Bartosz Antos

Dyrektor ds. Nieruchomości | Saveinvest Sp. z o.o.

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.