19
05.2020
Burzliwej debata na temat nowej definicji budowli w prawie podatkowym - odbyło się seminarium ekspercie w tym zakresie. Czy planowane przepisy wprowadzą porządek czy wywołają zamieszanie?

Czym jest dzisiaj budowla?

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazują, iż budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – cytuje przepis Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Aby właściwie zrozumieć pojęcie budowli, należy więc sięgnąć po nie jedną, ale dwie regulacje – ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz Prawo budowlane.

Trzeba sięgnąć po inne regulacje

Prawo budowlane jako obiekt budowlany rozumie budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Z kolei w oparciu o przepisy ww. regulacji urządzeniami budowlanymi są urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. Łącząc wskazane wyżej przepisy, definicja budowli staje się zatem bardzo rozbudowana i niestety niejasna.

Wnioski z seminarium eksperckiego

Podczas seminarium eksperckiego, zorganizowanego przez rzecznika praw obywatelskich – Adama Bodnara – sformułowano wiele, ważnych wniosków. Uczestnicy tego wydarzenia byli zgodni co do tego, iż definicja budowli w obowiązującym dzisiaj prawie jest niejasna i nieostra. Poza tym kompletnie nie przystaje do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Specjaliści stwierdzili jednak, że nie tylko sama definicja budowli wymaga gruntownych zmian. Dodatkowo konieczne jest zmodyfikowanie całego systemu opodatkowania nieruchomości. To z kolei doprowadziło do jeszcze szerszej dyskusji – stwierdza Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Czy czekają nas pozytywne zmiany? A może nowy system opodatkowania nieruchomości będzie się wiązał z podwyżkami podatków?

Nowe zasady opodatkowania nieruchomości

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób miałyby zostać ukształtowane nowe zasady opodatkowania nieruchomości. Podczas seminarium eksperckiego najgłośniej mówiło się o koncepcji podatku katastralnego na bazie ewidencji nieruchomości. W ten sposób podatek naliczany były bezpośrednio od wartości danej nieruchomości. Niektórzy właściciele mogliby więc na tym nieco zyskać. Inni natomiast wręcz odwrotnie. Na marginesie należy natomiast wskazać, iż podatek w tej formie już obowiązuje, ale wyłącznie w odniesieniu do budowli. Grunty bowiem są rozliczane w oparciu o ich ogólną powierzchnię. Z kolei budynki przy uwzględnieniu ich powierzchni użytkowej.

W oczekiwaniu na zmiany

Na zmianę obowiązujących przepisów najbardziej czekają gminy oraz przedsiębiorcy. Należy jednak podkreślić, że do faktycznego uchwalenia nowej regulacji, jeszcze daleka droga. Konieczne będzie bowiem sporządzenie stosownego projektu oraz przeprowadzenie szeregu prac legislacyjnych. To może natomiast trwać miesiące, a nawet lata.

 

Bartosz Antos

Dyrektor ds. Nieruchomości | Saveinvest Sp. z o.o.

 

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.