05
05.2020
Potwierdzono zakres obowiązywania zwolnienia od podatku od sprzedaży nieruchomości. Co się zmieniło? Orzecznictwo zdaje się iść podatnikom na rękę.

Czym jest podatek dochodowym od sprzedaży nieruchomości?

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości to należność publicznoprawna uregulowana w ustawie o PIT. Co do zasady musi się z nią zmierzyć każda osoba fizyczna, dokonująca sprzedaży domu, mieszkania, gruntu albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego przed upływem pięciu lat od jego nabycia. Podkreślenia wymaga to, iż podatek ten obciąża tylko osoby fizyczne. Rozliczenie przedsiębiorców wygląda bowiem nieco inaczej. Pięcioletni okres liczy się natomiast od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Liczą się zatem trzy elementy. Po pierwsze sprzedaż, po drugie nieprowadzenie działalności gospodarczej, a po trzecie pięcioletni okres od czasu nabycia – wymienia Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Z jakimi obowiązkami wiąże się zapłata podatku?

Jeżeli dany podatnik spełnia zatem przesłanki, wskazane w przepisach o PIT, musi dopełnić kilka obowiązków. Przede wszystkim należy wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację PIT-39. Podatnik ma na to czas do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Należy też zapłacić wyliczony podatek. Wynosi on 19 procent. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast uzyskany przychód po odjęciu od niego kosztów sprzedaży. Przychodem jest wartość nieruchomości, wskazana w umowie. Z kolei do kosztów można zaliczyć między innymi opłaty sądowe, koszty ogłoszeń oraz koszty notariusza. Wiele osób próbuje zaniżyć wartość nieruchomości z umowy. Przestrzegamy jednak, że może się to źle skończyć. Jeżeli bowiem fiskus będzie miał jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, przeprowadzi postępowanie podatkowe, gdzie wartość nieruchomości zostanie ustalona na podstawie biegłego. Finalnie nie tylko zapłacimy należy podatek w całości, ale jeszcze poniesiemy koszty sporządzenia opinii.

Z jakich zwolnień mogą skorzystać podatnicy?

Zasadniczym zwolnieniem od podatku, z jakiego mogą skorzystać podatnicy, jest tak zwana ulga mieszkaniowa. Jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem pięciu lat, ale uzyskane w ten sposób środki przeznaczymy na inne cele mieszkaniowe, nie zapłacimy podatku. Pojęcie celów mieszkaniowych jest natomiast bardzo szerokie. Z jednej strony może być to remont. Z drugiej strony natomiast zakup innej nieruchomości. Należy jednak zrealizować te inwestycje w ciągu trzech lat od daty sprzedaży pierwotnej nieruchomości. W kontekście zwolnień należy również podkreślić, że od 2019 r. doprecyzowano przepisy i stwierdzono, że ze zwolnienia mogą skorzystać też osoby, które co prawda sprzedały nieruchomość przed upływem pięciu lat, ale otrzymały ją w spadku. Wówczas pięcioletni okres liczy się łącznie dla spadkodawcy i spadkobiercy. Pięć lat musi zatem minąć od nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Zwolnienie od podatku przy mniejszym metrażu

W ostatnim czasie pojawiło się również istotne w tym zakresie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku stwierdzono, że przeznaczenie uzyskanego dochodu na cele mieszkaniowe nie musi mieć całościowego, absolutnego charakteru. Inaczej mówiąc, jeżeli podatnik sprzedaje większą nieruchomość i za uzyskaną w ten sposób kwotę kupuje nieruchomość nieco mniejszą, należy uznać, że spełnił ustawowe przesłanki. Przysługuje mu zatem zwolnienie od podatku – stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu | Saveinvest Sp. z o.o.

www.saveinvest.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.