21
04.2020
W dobie koronawirusa wielu właścicieli nieruchomości spotkało się z problemem niepłacących najemców. Utrata pracy, konieczność zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej – wiele jest powodów utraty płynności finansowej przez najemców – zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Jak sobie zatem poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.grunttozysk.pl.

Najemca nie płaci czynszu

W sytuacji, w której najemca przestaje płacić czynsz i powołuje się na panującą epidemię koronawirusa warto przede wszystkim podjąć z nim rozmowy. Trudna sytuacja życiowa wielu osobom odbiera zdolność logicznego i rozsądnego myślenia. Tracą pieniądze i możliwość wykonywania działalności gospodarczej, dlatego wydaje im się, że to prosta droga do bankructwa. Tymczasem często wystarczy odpowiednia strategia działania i skorzystanie z oferowanej pomocy. Warto porozmawiać z najemcą i przedstawić mu istniejące możliwości. Tarcza antykryzysowa budzi wiele kontrowersji, ale mimo wszystko oferuje ona pewną pulę pieniędzy, z której można skorzystać. Niewątpliwie są też inne, aktualne i ogólnodostępne formy pomocy. Jeżeli te rozwiązania wydadzą się nieatrakcyjne dla najemcy można też porozmawiać o obniżce lub odroczeniu czynszu. Pomocne może okazać się też wykorzystanie części kaucji jako uzupełnienie wpłaty za dany miesiąc albo opcja - usługa w zamian za zniżkę czynszu. Dla dodatkowego zabezpieczenia można też poprosić najemcę o podpisanie weksla albo złożenie oświadczenia o uznaniu długu. Często najemcy mają tylko przejściowe problemy, a w przyszłości będą mogli uzupełnić niedopłatę czynszu. Wystarczy im zatem drobna pomoc, aby "wyjść na prostą".

Wcześniejsze rozwiązanie umowy

Właścicielowi nieruchomości może też przytrafić się sytuacja, w której najemca poprosi o wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu ze względu na szalejącą epidemię koronawirusa. Przepisy tak zwanej specustawy o COVID-19 wprowadzają pewne rozwiązania mające chronić najemców nieruchomości. Chodzi jednak o możliwość wydłużenia terminu obowiązywania zawartej umowy najmu, a nie jego skrócenia. Umowa może bowiem ulec przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., jeżeli najemca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie. Na podstawie przepisów specustawy o COVID-19 właściciel, poza pewnymi wyjątkami nie może też do dnia 30 czerwca 2020 r. wypowiedzieć najemcy umowy lub zmienić wysokości czynszu. Może się jednak zdarzyć, że najemca sam wyjdzie z inicjatywą rozwiązania umowy. Jeżeli jest to na rękę obu stronom mogą one skorzystać z mechanizmu wypowiedzenia umowy najmu na mocy porozumienia stron. W sytuacji, w której właścicielowi zależy na trwaniu umowy powinien jednak podjąć inne kroki. W szczególności warto zaproponować najemcy wskazane wcześniej rozwiązania, a zatem zaoferować pomoc w spłacie zobowiązania. Nie warto natomiast bezwzględnie egzekwować zapisów umowy.

Wszystkie ustalenia na piśmie

Oczywiście wszystkie zawarte z najemcami ustalenia warto sporządzić na piśmie. Dzięki temu łatwiej będzie wyegzekwować wszelkie należności w przyszłości. Wszyscy ograniczają kontakty i nie przeprowadzają spotkań. Jasne więc jest, że raczej nie uda się potwierdzić wszelkich ustaleń w tradycyjnej formie pisemnej. Należy więc skorzystać ze zdalnych metod komunikacji. Najlepiej, aby najemca sporządził stosowne oświadczenie na piśmie, podpisał je i przesłał je właścicielowi za pośrednictwem poczty. Ewentualnie można zdecydować się na wymianę oświadczeń w formie mailowej. W ramach takiej korespondencji powinno być jednak jasne, że strony przyjmują do wiadomości wszelkie ustalenia i wyrażają na nie zgodę. Należy natomiast unikać telefonicznej formy komunikacji. Trudno będzie bowiem udowodnić dokonanie jakichkolwiek ustaleń w przypadku ewentualnego sporu.

 

Bartłomiej Kuźniar

Koordynator Projektów Inwestycyjnych | Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.