01
10.2019
O domu z ogrodem w atrakcyjnej lokalizacji marzy wiele osób. Realizacja tego planu wymaga jednak wykonania kilku zadań. Istotnym krokiem jest między innymi uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zanim wystąpisz o pozwolenie...

Konieczne jest przede wszystkim ustalenie, czy dla danego terenu został ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku niezbędne są natomiast warunki zabudowy. Drugim krokiem jest stwierdzenie, czy planowana inwestycja będzie znacząco wpływała na środowisko. Jeżeli tak, niezbędne jest wystąpienie o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W trzecim etapie powinniśmy się upewnić, że nieruchomość nie stanowi gruntu rolnego. Jeżeli tak jest, pozwolenie na budowę może zostać wydane jedynie w przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. No i finalnie inwestor musi przygotować projekt budowlany, który będzie spełniał wszelkie wymogi prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego itd.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę ma formę decyzji administracyjnej. To dokument zezwalający na na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie określonych robót budowlanych (w tym rozbiórkowych). Wydaje ją organ administracji architektoniczno-budowlanej. Stronami takiego postępowania są natomiast inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Co istotne, o pozwolenie na budowę należy wystąpić jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek robót, ponieważ naruszenie tej zasady może skutkować odmową udzielenia pozwolenia. - przestrzega Robert Tomaszewski.

Kto może uzyskać pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto spełni dwie zasadnicze przesłanki. Po pierwsze złoży wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po drugie natomiast złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. - wymienia Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć do starostwa, urzędu miasta lub urzędu wojewódzkiego (w zależności od sytuacji). Najprawdopodobniej wzór takiego pisma znajdziemy na urzędowych stronach internetowych. Z pewnością powinien on jednak zawierać szczegółowe dane inwestora, nazwę, rodzaj i inne informacje na temat planowanej inwestycji, a także stosowne załączniki. Wraz z wnioskiem należy złożyć projekt budowlany wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami (w kilku egzemplarzach), a także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile jest wymagana). Dodatkowo należy wnieść stosowną opłatę skarbową w wysokości 1 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Wyjątki od tej reguły zostały wyszczególnione w przepisach. Maksymalnie opłata może sięgnąć kwoty 539 zł.  Konieczne jest też uiszczenie opłaty za zatwierdzenie projektu budowlanego w wysokości 47 zł.

Pierwszy krok do własnych czterech kątów 

"Pozwolenie na budowę to istotny dokument na drodze do wymarzonego domu za miastem. Nasza firma od lat świadczy usługi doradcze w zakresie zakupu nieruchomości. Asystujemy też naszym klientom w ważnych procedurach, związanych z procesem budowlanym. Dbamy o to, by starannie skompletowali dokumenty i bezboleśnie przeszli przez wszelkie, administracyjne formalności" – podsumowuje Robert Tomaszewski.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu | Saveinvest Sp. z o.o.

www.saveinvest.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.