03
09.2019
Budowa domu to nie lada wyzwanie, obejmujące kilka różnych etapów. Między innymi konieczne jest zadbanie o niezbędne wyposażenie techniczne budynku. O czym należy pamiętać? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - www.saveinvest.pl.

1 - instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody

Pierwszym niezbędnym elementem wyposażenia technicznego są instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody. Powinny one zostać zaprojektowane i wykonane w sposób, który zapewnia zaopatrzenie w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem. Tworząc instalację należy wykorzystać środki, które nie pogarszają jakości wody i trwałości samej instalacji. Istotna jest przede wszystkim antykorozyjność wykorzystywanych elementów.

2 – kanalizacja ściekowa i deszczowa

Absolutnie kluczowym elementem wyposażenia technicznego budynku jest też instalacja kanalizacyjna. Stanowi ona układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. Niekiedy kanalizacja posiada bardzo złożoną konstrukcję. Na przykład wtedy, gdy wprowadzane do instalacji ścieki nie odpowiadają warunkom dotyczącym ochrony ziemi i wód, należy zastosować specjalne urządzenia, służące do ich oczyszczania.

3 – instalacje ogrzewcze

Budynki, które ze względu na swoje przeznaczenie wymagają ogrzewania, a zatem między innymi domy jednorodzinne, powinny zostać również wyposażone w instalacje ogrzewcze lub inne urządzenia ogrzewcze, które nie są piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. Przepisy wskazują to, gdzie i na jakiej zasadzie można tworzyć chociażby kominki opalane drewnem, a także jakie, inne dopuszczalne systemy grzewcze można zastosować w danym budynku.

4 – przewody kominowe

Z instalacjami ogrzewczymi nierozerwalnie związane są natomiast przewody kominowe. Obejmują one kominy wentylacyjne, spalinowe i dymowe. Prowadzi się je w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne. Przewody powinny mieć wymiary przekroju sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, który zapewnia optymalną przepustowość.

5 – wentylacja i klimatyzacja

Z kolei wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną oraz prędkość ruchu w pomieszczeniu. W zależności od typu budynków może istnieć wymóg zastosowania konkretnego typu wentylacji – na przykład wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, a nawet klimatyzacji.

6 – instalacja gazowa i paliwa gazowe

Szczególną wagę przykłada się też do konstrukcji instalacji gazowej. Zaopatrzenie budynków w gaz powinno odpowiadać potrzebom użytkowym i warunkom, wynikającym z własności fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym przyłączenia do sieci gazowej, które określa sam dostawca gazu. Taka instalacja gazowa stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonym na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z całą armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, przewodami spalinowymi itd.

7 – instalacja elektryczna

Tworzenie instalacji elektrycznej realizuje natomiast trzy zasadnicze cele. Po pierwsze dostarcza energię elektryczną o odpowiednich parametrach technicznych. Po drugie zapewnia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Po trzecie z kolei zapewnia ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

Wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego

Oczywiście poza wskazanymi, obligatoryjnymi elementami wyposażenia technicznego budynków, możliwe jest również zastosowanie tych fakultatywnych, jak chociażby montaż zsypów na śmieci. Pewne typy budynków, szczególnie te kilkupiętrowe i wielorodzinne mogą też wymagać chociażby założenia windy albo doprowadzenia Internetu lub uruchomienia sieci domofonowej. Wskazane wyżej 7 elementów powinno jednak stanowić podstawową listę "do odhaczenia" w procesie budowy domu jednorodzinnego – podsumowuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

 

Robert Tomaszewski

Prezes zarządu | Saveinvest Sp. z o.o.

www.saveinvest.pl

 

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.