07
08.2019
Kontrowersyjna ustawa środowiskowa jest już w Senacie. 19 lipca Sejm uchwalił projekt, który umożliwi inwestorom szybsze uzyskanie decyzji środowiskowych. Jednocześnie jednak regulacja może stać się zagrożeniem dla lokalnych społeczności – komentuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - www.saveinvest.pl.

Czym jest nowa ustawa środowiskowa?

Projekt ustawy środowiskowej, a właściwie projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu 9 lipca 2019 r., a już 19 lipca 2019 r. został uchwalony. Bardzo szybko przemierza zatem kolejne szczeble ustawodawcze i prawdopodobnie już niebawem poznamy termin jego wejścia w życie. Proponowane przez rząd zmiany są dość daleko idące. – opowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp.z o.o.

W czym tkwi problem nowej regulacji?

Przede wszystkim problem mieszkańców polega na tym, iż trudno będzie zapanować nad podejmowanymi decyzjami. Może się okazać, że sprawa w ogóle ich ominie. Jak to możliwe? Jeżeli w postępowaniu będzie uczestniczyć więcej niż 10 podmiotów, organ prowadzący sprawę może zaniechać korespondencji imiennej, skierowanej do każdego uczestnika. Zamiast tego pojawi się obwieszczenie lub informacja w Biuletynie Informacji Publicznej. Nikt jednak na bieżąco nie śledzi rewelacji, zamieszczanych w tych miejscach, co oznacza, że mieszkańcy mogą nie mieć pojęcia o tym, co dzieje się w ich sąsiedztwie. Poza tym projekt ustawy zakłada, że zmniejszony zostanie obszar, dotknięty inwestycją. Uciążliwość danej inwestycji będzie rozpatrywana do granicy 100 metrów. W konsekwencji może się okazać, że nawet bezpośredni sąsiad nie zostanie poinformowany o toczącym się postępowaniu. Wyłączona też zostanie możliwość żądania wznowienia postępowania, jeżeli strona nie z własnej winy nie wzięła udziału w postępowaniu.

Czy Komisja Europejska zakwestionuje nowe przepisy?

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że zmiany mogą doprowadzić do wszczęcia postępowania przeciwko Polsce przez Komisję Europejską. Szczególnie kontrowersyjny jest bowiem planowany zapis, przez który prawo uczestnictwa w postępowaniach stracą również ci, którzy są stronami obecnie. To może stanowić naruszenie przepisów unijnych, zgodnie z którymi Polska ma obowiązek zapewnienia członkom zainteresowanej społeczności dostępu do procedury odwoławczej przed sądem lub innym bezstronnym i niezależnym organem. Zmiany przepisów mogą uniemożliwić dotychczasowym stronom kwestionowanie materialnej lub proceduralnej legalności wydawanych rozstrzygnięć i podejmowanych przez organy administracji działań – podkreśla Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Co czeka nową ustawę środowiskową?

Trudno zatem przewidzieć przyszłość planowanej regulacji. Wiele osób jednak zauważa, że tak szybkie forsowanie tego aktu może spowodować wiele niedokładności i niedopracowań. Podobna sytuacja dotyczy wielu nowych ustaw, w tym ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. "Miejmy jednak nadzieję, że zapowiadana regulacja nie spowoduje większego chaosu, a wdrażane rozwiązania rzeczywiście okażą się korzystne, zarówno dla inwestorów, jak i lokalnych społeczności" – podsumowuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu | Saveinvest Sp. z o.o.

www.saveinvest.pl

 

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.