09
07.2019
Wielkimi krokami zbliża się termin  przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o architektach. Co zmieni się w prawach i obowiązkach osób, wykonujących ten prestiżowy zawód? O tym opowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

Dlaczego zdecydowano się na zmiany?

Samorząd zawodowy architektów już od dawna zabiegał o nową regulację. Tak naprawdę zawód architekta nigdy bowiem nie został do końca unormowany. Brakowało podkreślenia, że jest to zupełnie odrębna profesja od inżyniera budownictwa i innych pokrewnych. Poza tym zaistniała konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15. W orzeczeniu tym stwierdzono, że zakres uprawnień architekta powinien zostać uregulowany w ustawie, a nie jak dotychczas w zwykłym rozporządzeniu. Zabrano się więc za pracę legislacyjne. Początkowo planowano skondensować wszelkie informacje na temat architektów i inżynierów budowlanych w jednej regulacji. Finalnie ustawodawca doszedł jednak do wniosku, że odrębności między tymi zawodami nie dadzą się pogodzić w obrębie jednej ustawy.

Czego możemy się spodziewać po ustawie o architektach?

Opracowywana regulacja ma zatem zawierać komplet informacji na temat zawodu architekta. W szczególności ureguluje takie kwestie, jak: tytuł zawodowy architekta, zasady uzyskiwania uprawnień zawodowych architekta, zakres posiadanych przez niego uprawnień, uznawanie kwalifikacji i świadczenie usług transgranicznych, organizacja samorządu zawodowego architektów, prawa i obowiązki członków samorządu architektów, a także odpowiedzialność dyscyplinarna. Nacisk ma zostać położony na to, iż architekci pełnią istotną rolę w kształtowaniu przestrzeni. Konieczne jest zatem posiadanie przez nich szerokiej wiedzy i umiejętności, które zostają potwierdzone przez uzyskanie tytułu zawodowego architekta.

Zawód architekta dzisiaj

Obecnie wykonywanie tego zawodu jest możliwe po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. To możliwe jest natomiast po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, odbyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz odbyciu rocznej praktyki na budowie. To niewiele i w praktyce oznacza, że poważne projekty mogą realizować świeżo upieczeni absolwenci uczelni wyższej z roczną praktyką zawodową. Wdrożenie tytułu zawodowego architekta nie będzie jednak wyłącznie utrudnieniem dla osób, pragnących wykonywać tę profesję. Istnienie tytułu znacznie ułatwi im bowiem podejmowanie pracy za granicą. Polska dołączy w ten sposób do systemu automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych.

Funkcje zawodowe w procesie inwestycyjnym

W kontekście ustawy o architektach w polskim systemie prawnym pojawi się również nowe pojęcie – funkcji zawodowych w procesie inwestycyjnym. Do tego bowiem będą uprawnione osoby, posiadające tytuł zawodowy architekta. Funkcje zawodowe w procesie inwestycyjnym obejmą fachową ocenę i samodzielne rozwiązywanie zagadnień urbanistycznych, architektonicznych i budowlanych oraz technicznych i techniczno-organizacyjnych. Ranga architektów powinna zatem znacząco wzrosnąć. - stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Patronat i egzamin architektoniczny

Uzyskanie tytułu zawodowego architekta zostanie również obarczone większymi wymogami. Pozostanie obowiązek ukończenia studiów wyższych na kierunku architektury lub architektury i urbanistyki, a także odbycie praktyki. Nowością stanie się jednak przygotowanie do zawodu pod okien patrona (członka samorządu zawodowego, posiadającego tytuł zawodowy od co najmniej 5 lat). Nowa będzie również konieczność zdania egzaminu zawodowego. W praktyce zatem dojście do zawodu architekta zostanie zbliżone do odbywania aplikacji prawniczych. - podkreśla Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.saveinvest.pl.

 

Bartłomiej Kuźniar

Koordynator Projektów Inwestycyjnych | Saveinvest Sp. z o.o.

www.saveinvest.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.