04
06.2019
Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego może nam się przydać w wielu sytuacjach. Na przykład po to, by wybudować na działce dom albo korzystnie sprzedać grunt. Na czym polega ten proces i jak to zrobić?

Problematyczny grunt rolny

Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl: "Wiele osób, decyduje się na zakup działki z myślą o tym, że postawią w tym miejscu wymarzony dom. Nie bacząc na przepisy i zapisy ewidencyjne, dokonują transakcji i nabywają grunt rolny. Dlaczego rolny? Z uwagi na jego niezwykle atrakcyjną, niską cenę. Potem okazuje się jednak, że zbudowanie na niej czegokolwiek lub dalsza sprzedaż, są praktycznie niemożliwe. Co zrobić w takiej sytuacji? Sprawa nie jest zupełnie beznadziejna, ponieważ taki grunt można odrolnić, podwyższając jednocześnie wartość działki. Decydując się na taki krok, trzeba jednak nastawić się na długotrwały i kosztowny proces."

Jak odrolnić grunt?

Kluczową kwestią, jaką należałoby ustalić przed przystąpieniem do procesu odrolnienia gruntu, jest to, czy dla danego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Po tę informację wcale nie musimy się wybierać do żadnego urzędu. W Internecie dostępnych jest kilka uniwersalnych wyszukiwarek, udostępniających wszelkie, istniejące plany zagospodarowania przestrzennego, które dodatkowo zawierają czytelne legendy. Bez problemu zatem "rozszyfrujemy" wszelkie zapisy tego dokumentu. Dodatkowo plany miejscowe publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) każdej gminy. "Uprzedzając możliwe problemy, wyjaśniamy, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to nie to samo, co plan miejscowy. Przeznaczenie gruntu w studium nie ma żadnego znaczenia w procesie odrolnienia" – wskazuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Plan miejscowy istnieje

Jeżeli dla danego terenu uchwalono plan miejscowy, odrolnienie gruntu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy działka posiada przeznaczenie budowlane. W takiej sytuacji wystarczy wyłączenie tego gruntu z produkcji rolnej. Problem pojawia się wtedy, gdy plan wskazuje, iż ta konkretna działka ma przeznaczenie rolne. Wtedy jedynym sposobem jej odrolnienia jest doprowadzenie do zmiany planu miejscowego. Z wnioskiem o zmianę planu można wystąpić do właściwej Rady Gminy. Nie ma jednak żadnego mechanizmu, który zobligowałby ją do dokonania takiej modyfikacji. Wszystko zależy zatem od jej dobrej woli.

Plan miejscowy nie istnieje

Jeżeli dla danego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy natomiast zweryfikować, z jaką klasą bonitacyjną ziemi mamy do czynienia. Dane te pozyskamy poprzez pozyskanie wypisu z rejestru gruntów z właściwego starostwa. Dobre grunty oznaczone są symbolami I, II lub III. Z kolei słabe ziemie określa się znakami IV, V lub VI. W przypadku gruntów o dobrej klasie bonitacyjnej, droga do odrolnienia gruntów jest zamknięta. W tym miejscu możemy bowiem otrzymać warunki zabudowy wyłącznie dla zabudowy rolniczej. Grunty słabe nadają się jednak do odrolnienia. Przeznaczenie działki można zmienić poprzez uzyskanie warunków zabudowy. Stosowny wniosek kierujemy natomiast do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jak uzyskać warunki zabudowy?

W kontekście warunków zabudowy warto natomiast wiedzieć, że taka decyzja nie zostaje wydana "z automatu". Takie orzeczenie uwarunkowane jest spełnieniem szeregu wymogów, w tym między innymi teren musi mieć dostęp do drogi publicznej, a co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej powinna być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań, dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. - wymienia Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. - portal www.dzialkanadmorzem.pl.

 

Bartosz Antos

Dyrektor ds. Nieruchomości | Saveinvest Sp. z o.o.

www.dzialkanadmorzem.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.