10
01.2019
Exit tax, czyli podatek od wyjścia, najprawdopodobniej wejdzie w życie w 2019 r. To nowe obciążenie podatkowe, wymyślone przez polski rząd w ramach procesu uszczelniania systemu podatkowego w naszym kraju. Jego celem jest zniechęcenie polskich podatników do zmiany rezydencji podatkowej, czyli wyprowadzki (wraz ze swoimi dochodami) za granicę. Jakie będą skutki wprowadzenia exit tax? Czy zachęci on Polaków do inwestowania w kraju? - pyta Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest sp. z o.o.

 Jak działa exit tax?

Exit tax ma na celu opodatkowanie niezrealizowanych zysków. Oznacza to tyle, że aktywa, które zostaną przeniesione za granicę, zostaną obciążone podatkiem. Podstawą do wyliczenia należności podatkowej będzie natomiast potencjalny zysk, jaki wskazane aktywa mogłyby osiągnąć w Polsce. Exit tax nie obejmie wszystkich podatników. Dotyczy on sytuacji: przeniesienia aktywów z siedziby głównej do stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim, przeniesienia aktywów ze stałego zakładu w państwie członkowskim do siedziby głównej lub innego stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim, gdy będziemy mieli do czynienia z przeniesieniem rezydencji podatkowej do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego (z wyłączeniem aktywów, które pozostają faktycznie powiązane ze stałym zakładem w pierwszym państwie członkowskim), a także w przypadku działalności gospodarczej, prowadzonej przez stały zakład z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. Dodatkowo exit tax obciąży osoby fizyczne, które przenoszą aktywa o wartości przekraczającej kwotę 2 milionów złotych.

Koniec wyprowadzania majątku z Polski

Konsekwencją wprowadzenia exit tax będzie najprawdopodobniej odwrót Polaków od inwestowania za granicą. Czy to pobudzi rynek inwestycyjny w Polsce? Aktualna sytuacja pokazuje, że i bez exit tax Polacy chętnie inwestują. Największy rozkwit przeżywa obecnie rynek nieruchomości. Rośnie popyt zarówno na grunty i lokale w dużych miastach, jak i poza nimi. "Na co dzień mamy do czynienia z rynkiem nieruchomości. Rzeczywiście, zauważyliśmy w tej przestrzeni wzmożony ruch. Klienci pytają nas szczególnie o grunty rolne, które mogą zostać przekształcone w mieszkaniowe. To atrakcyjna inwestycja, więc te pytania zupełnie nie dziwią. Pomagamy naszym klientom w zakupie gruntu z potencjałem, a potem uczestniczymy w procesie przekształcenia gruntu rolnego w grunt o charakterze budowlanym" – mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest sp. z o.o.

Dobra zmiana czy totalne fiasko?

Czy exit tax można zatem uznać za dobrą zmianę? Przeciwnicy tego rozwiązania podnoszą, że podatek ten narusza unijne zasady swobody przepływu osób oraz swobody przedsiębiorczości. Stawka podatku jest bowiem na tyle wysoka, że "przywiązuje" podatnika do jego dotychczasowej siedziby lub miejsca zamieszkania. Nadto, że zmiany wprowadzane są zbyt szybko i bez dostatecznej konsultacji ze środowiskiem przedsiębiorców, ekonomistów i prawników. W ocenie przeciwników exit tax, podatek ten w żaden sposób nie wpłynie również na sytuację na rynku nieruchomości. Zwolennicy nowego obciążenia podatkowego, bronią jednak tego pomysłu, wspominając o tym, że podatek ma na celu wyłącznie zapobieganie agresywnej optymalizacji czy wręcz celowego uchylania się od opodatkowania, a nie nękanie uczciwych podatników. Poza tym uszczelnienie systemu spowoduje większe wpływy do budżetu Skarbu Państwa, a zatem korzyść dla nas wszystkich.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu | Saveinvest sp. z o.o.

https://www.dzialkanadmorzem.pl/

 

 

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Saveinvest Sp. z o.o. (Administrator danych) w celu udzielenia mi dodatkowych informacji handlowych o działkach i innych nieruchomościach. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przekazanie informacji handlowej na przesłany w niniejszym formularzu adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz nr telefonu za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, którego jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Saveinvest Sp. z o.o. (Administrator danych) w celu udzielenia mi dodatkowych informacji handlowych o działkach i innych nieruchomościach. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przekazanie informacji handlowej na przesłany w niniejszym formularzu adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz nr telefonu za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, którego jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).