29
11.2018

W sierpniu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przyjrzał się problemowi podatku od nieruchomości. Jak się okazuje, powinniśmy płacić nie tylko za grunty i budynki, ale również za inne budowle, jakimi są chociażby wolnostojące billboardy. W ocenie Bartosza Antosa - Dyrektora ds. Nieruchomości z portalu www.dzialkanadmorzem.pl – orzeczenie NSA ostatecznie rozwiało wszelkie wątpliwości podatników w tym zakresie.

7 lat sporu

W 2011 r. Burmistrz pewnej gminy określił spółce, mającej siedzibę na terenie tej gminy, wysokość podatku od nieruchomości. W ramach tej należności uwzględnił również stojące na słupach tablice reklamowe, czyli popularne billboardy. Takie rozstrzygnięcie wywołało sprzeciw podatnika. Spółka stała bowiem na stanowisku, że wspomniane tablice reklamowe to jedynie tymczasowe obiekty budowlane. W ocenie podatnika nie są one trwale związane z gruntem, należącym do spółki. Spór pomiędzy Burmistrzem a spółką przeniósł się kolejno do organu administracyjnego wyższego stopnia, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego. To natomiast przyznało rację Burmistrzowi. W wydanej decyzji organ potwierdził, że właściwe jest zastosowanie art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli zakwalifikowanie billboardów jako budowli. Podatnik nie dał jednak za wygraną i wniósł skargę na ww. decyzję. Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Decydujące orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Finalnie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten dodał, że sporne billboardy są mocowane do podłoża za pomocą stalowych śrub. Podstawą powierzchni reklamowej jest zatem solidny fundament monolityczny, wykonany z betonu. Takiej konstrukcji nie można zatem uznać za obiekt tymczasowy, ponieważ został wykonany z części typowo budowlanych. Nadto sąd przypomniał funkcjonujące orzecznictwo w zakresie interpretacji trwałości związania danego obiektu z gruntem. Nie chodzi wyłącznie o technologię związania obiektu z gruntem oraz możliwości techniczne jego przeniesienia, ale również o całość ustaleń organu w zakresie wielkości urządzenia, jego konstrukcji i przeznaczenia. Co więcej, billboardy należące do spółki służą prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, co również świadczy o długofalowości tego przedsięwzięcia.

Co zatem obejmie podatek od nieruchomości?

Kwestie, związane z podatkiem od nieruchomości reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zostały w niej w szczególności wskazane zagadnienia zasad opodatkowania, zwolnień z podatku, a także wysokości należności. Zobowiązanymi do zapłaty podatku są przede wszystkim właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze nieruchomości, a w niektórych przypadkach również posiadacze zależni nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu podlegają natomiast nieruchomości lub obiekty budowlane, takie jak grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Budowla a tymczasowy obiekt budowlany

Jak zatem odróżnić budowlę od tymczasowego obiektu budowlanego? W szczególności należy mieć na uwadze czasowość tego rozwiązania, jego trwałość techniczną oraz założenie o docelowym przeniesieniu go w inne miejsce lub docelowym wykorzystaniu go w miejscu postawienia, a także nietrwałe lub trwałe połączenie go z gruntem. Jak wskazuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości z portalu www.dzialkanadmorzem.pl – zakwalifikowanie billboardów do któregoś z ustawowych pojęć do tej pory było dość trudne i dyskusyjne. Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie rozwiał jednak wszelkie wątpliwości.

Czy dodatkowe obciążenia podatkowe odstraszą od inwestowania w nieruchomości?

Takie przypadki, jak ten wskazywanej wyżej spółki, mogą odstraszyć od inwestowania w  nieruchomości. Możemy mieć bowiem poczucie, że "kupujemy kota w worku", a po transakcji zaskoczą nas dodatkowe obciążenia podatkowe i inne należności. Specjaliści uspokajają jednak, że rozsądne i zaplanowane inwestowanie w nieruchomości naprawdę może się opłacić.

 

Bartosz Antos

Dyrektor ds. Nieruchomości w Saveinvest Sp. z o.o.

portal www.dzialkanadmorzem.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.