05
11.2018

Zawarto porozumienie międzygminne – kto będzie teraz decydował o prawie miejscowym? Jakie rodzi to najistotniejsze konsekwencje z perspektywy inwestorów, czyli kto stanowić będzie w praktyce o przeznaczeniu danych nieruchomości?

 

W myśl art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych gmina ma prawo do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze tej gminy. Co do zasady akty prawa miejscowego ustanawiane są w formie uchwały. Z kolei zgodnie z art. 74 wspomnianej wcześniej ustawy wynika, że gminy mają uprawnienia do zawierania porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina, która wykonuje zadania objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Co szczególnie istotne gminy zawierające porozumienie mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.

Jakie rodzi to najistotniejsze konsekwencje z perspektywy inwestorów, czyli kto stanowić będzie w praktyce o przeznaczeniu danych nieruchomości?

Po zawarciu porozumienia międzygminnego nie dochodzi do utworzenia nowej struktury organizacyjnej. Gmina, która w ten sposób przejmuje zadania, realizuje je poprzez swoje organy i jednostki organizacyjne. Co więcej, będzie wykonywać zadania powierzone jej na mocy porozumienia międzygminnego w swoim imieniu. Oznacza to, że gmina, która przekazała zadania traci zarówno wszelkie obowiązki jak i uprawienia z nimi związane – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie finansowanie realizacji danego zadania.

Warto mieć jednak przy tym na uwadze, że powierzenie realizacji zadania publicznego nie będzie obejmować przekazania kompetencji prawotwórczych, w tym także praw związanych ze stanowieniem w gminie prawa miejscowego – wyjaśnia Bartłomiej Kuźniar z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Tu warto sięgnąć do Konstytucji RP, a konkretnie do art. 94, w którym czytamy, że organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze oddziaływania tych organów. A zatem, nawet w wyniku zawieranych porozumień międzygminnych, gmina przekazująca dane zadanie nie może przekazać uprawnień do stanowienia prawa miejscowego. 

 

 

Bartłomiej Kuźniar

Koordynator Projektów Inwestycyjnych Saveinvest

www.dzialkanadmorzem.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.