13
06.2018

Twoje pozwolenie wodnoprawnego zostało ograniczone lub cofnięte? Pamiętaj, że jeśli poniosłeś rzeczywistą szkodę masz prawo do odszkodowania!

 

1 stycznia 2018 roku weszło w życie nowe Prawo wodne. Znowelizowane przepisy wprowadziły wiele istotnych zmian – m.in. uregulowały zakres oraz formę uzyskiwania przez inwestorów zgody wodnoprawnej. Na chwilę obecną to od uzyskania tej decyzji administracyjnej uzależniona jest realizacja pewnych zamierzeń budowlanych, czy nawet szerzej, inwestycyjnych

 

Katalog przedsięwzięć wygajających od inwestora uzyskania pozwolenia wodnoprawnego znajdziemy w art. 389 i art. 390 nowego Prawa wodnego – informuje Bartosz Antos z portalu www.mielnomarina.pl. Nowe prawo przewiduje także możliwość cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego. Mowa o sytuacjach, gdzie wycofanie takiej decyzji uzasadnione jest interesem społecznym albo ważnymi względami gospodarczymi. Należy pamiętać jednak, że w sytuacji, gdy nasze pozwolenie zostanie cofnięte bądź ograniczone, należeć nam się będzie z tego tytułu odszkodowanie. Prawo dochodzenia roszczeń może zostać podjęte wyłącznie w sytuacjach poniesienia przez inwestora rzeczywistej szkody.

 

Jak wygląda postępowanie w sprawie uzyskania odszkodowania za cofnięte pozowanie wodnoprawne? Na żądanie osoby poszkodowanej właściwy organ w sprawach pozwoleń wodnoprawnych ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. Po otrzymaniu decyzji inwestor ma 30 dni na wniesienie powództwa do sądu powszechnego – podkreśla  Bartosz Antos z portalu www.mielnomarina.pl. Co szczególnie istotne - prawo dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi przysługiwać będzie inwestorom, których zgody wodnoprawne zostały cofnięte bądź ograniczone, ale dopiero po wyczerpaniu trybu postępowania o decyzję odszkodowawczą.

 

Jeżeli cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego jest uzasadnione interesem społecznym odszkodowanie przysługuje od Wód Polskich. W sytuacji natomiast gdy cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego jest uzasadnione ważnymi względami gospodarczymi zakładu, który odniósł korzyści z cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, to on odpowiada za kwestie odszkodowawcze.

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Saveinvest Sp. z o.o. (Administrator danych) w celu udzielenia mi dodatkowych informacji handlowych o działkach i innych nieruchomościach. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przekazanie informacji handlowej na przesłany w niniejszym formularzu adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz nr telefonu za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, którego jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Saveinvest Sp. z o.o. (Administrator danych) w celu udzielenia mi dodatkowych informacji handlowych o działkach i innych nieruchomościach. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przekazanie informacji handlowej na przesłany w niniejszym formularzu adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz nr telefonu za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, którego jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).