03
11.2017

Zatwierdzenie przez organ projektu geologicznego wcale nie oznacza, że inwestor otrzyma także pozwolenie wodnoprawne dla swojego zamierzenia.

W pozwoleniu wodnoprawnym ustalany jest cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. Art. 122 ustawy – Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku oraz przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. zawierają zarówno katalog przedsięwzięć, dla których przeprowadzenia konieczne jest uzyskanie tej decyzji administracyjnej, jak i niezbędne formalności administracyjne – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

O tym, że zatwierdzenie przez organ projektu robót geologicznych może nie zagwarantować uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przekonał się inwestor, który dokonał głębokiego na 34 m odwiertu wód podziemnych na swojej działce – prowadził on działalność ogrodniczą. Wykonany przez inwestora odwiert powstał na podstawie – zatwierdzonego przez marszałka wojewódzkiego – projektu robót geologicznych. Po jakimś czasie przedsiębiorca wystąpił do starosty o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obudowy dla odwiertu. Planowane zamierzenie miało mieć jedynie charakter tymczasowego ujęcia, a woda przeznaczana na cele prowadzonej działalności. Starosta odrzucił wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – weszły bowiem w życie nowe przepisy, które wprowadziły definitywny zakaz lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych. A zatem, jak pokazała praktyka, zdaniem organów administracji publicznej zatwierdzenie projektu geologicznego nie przesądza o obligatoryjnym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, w świetle nowych, wprowadzonych nawet po rozpoczęciu prac, przepisów i rozporządzeń – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który w wyroku z 15 stycznia 2016 roku  (sygnatura akt: II Sa/Gd 25/16), podkreślił, że prawo nie może działać wstecz. Oznacza to, że zakaz dla powstawania nowych ujęć wód podziemnych nie może odnosić się do tej sprawy, ponieważ jego wejście w życie jest późniejsze od decyzji zezwalającej na lokalizację ujęcia wody, na podstawie której inwestor rozpoczął już roboty na swojej działce. Sąd pokreślił także, że kluczowe jest nie ostateczne zakończenie budowy ujęcia, a data jego lokalizacji – czyli data sprzed obowiązywania ograniczającego rozporządzenia. Warto mieć jednak na uwadze, że nie jest ogólną zasadą, iż zatwierdzenie przez organ projektu geologicznego wiąże się z otrzymaniem pozwolenia wodnoprawnego dla danego zamierzenia – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. W omawianej tu sprawie dokumenty te były ściśle powiązane, ponieważ obydwa uzależniały realizację planowanego przez inwestora przedsięwzięcia.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Saveinvest

www.saveinvest.pl, www.dzialkanadmorzem.pl

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.