14
08.2017

W poprzednim wpisie Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl wyjaśnił, w jakich okolicznościach wynajem domku letniskowego uznana zostanie za działalność gospodarczą oraz jakie będą konsekwencje takiego rozstrzygnięcia. Omówione zostały także warunki, jakie musi spełnić inwestor wynajmujący pokoje gościnne, by mogło dojść do zwolnienia z PIT.

Przypomnijmy, że osoba, która odpłatnie udostępniać będzie obiekty letniskowe, czyli m.in. domki rekreacyjne,  może wybrać jeden spośród czterech sposobów opodatkowania dochodów, jakie osiąga z tego tytułu. Może rozliczyć się na zasadach ogólnych, zastosować ryczałt ewidencjonowany, stawkę liniową lub też kartę podatkową. Ważne jest, by podatnik we właściwy sposób przyporządkował osiągane dochody do odpowiedniego ich źródła – w konsekwencji rozliczył dochody według zasad i form opodatkowania, które będą stosowne do dochodów uzyskiwanych właśnie z takiego źródła, czyli po prostu wybrał najbardziej optymalne dla siebie rozwiązanie podatkowe.

Zasady ogólne i stawka liniowa

Rozliczenie na zasadach ogólnych regulowane jest przez treść ustawy o PIT.  Podstawę tej formy opodatkowania stanowi dochód, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich pozyskania, a stawkę podatku determinuje właściwy przedział skali podatkowej – wynosić on będzie odpowiednio 18 proc. i 32 proc. Ta forma oraz podatek liniowy – 19 proc. – wymagać będą od podatnika, aby ten uprzednio zawiadomił urząd skarbowy o wyborze właśnie takiej formy opodatkowania udostępniania obiektów letniskowych. Wybór stawki liniowej i opodatkowania na zasadach ogólnych wiąże się również z koniecznością prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz z wpłacaniem zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. Konieczne będzie także złożenie zeznania rocznego – PIT-36 oraz, w przypadku stawki liniowej, PIT-36L.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ustawa o podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli tzw. ustawa ryczałtowa, reguluje z kolei kwestie stosowania przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.Inwestor, który zdecyduje się na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dochodów z wynajmu obiektów letniskowych będzie zobowiązany do, podobnie jak w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych i zastosowania stawki liniowej, uprzedniego zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o wyborze właśnie takiej formy opodatkowania swojej działalności, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Jeśli z kolei podatnik rozpocznie działalność w ciągu roku musi zrobić to nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód.

Idąc dalej, wybór takiej formy rozliczenia z fiskusem oznacza, że będzie on obowiązywał podatnika także w latach następnych – jeśli do 20 stycznia kolejnego roku inwestor nie zlikwiduje działalności lub nie zgłosi faktu zmiany sposobu opodatkowania. Opodatkowanie ryczałtem wiąże się także z koniecznością prowadzenia przez podatnika ewidencji przychodów, złożenia w terminie do 31 stycznia kolejnego roku zeznania rocznego PIT-28 oraz opłacania podatku ryczałtowego w ciągu roku – przypomina Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.  

Karta podatkowa

Ostatnią możliwą formą opodatkowania wynajmu obiektów letniskowych jest karta podatkowa. Jest to, w porównaniu do omawianych wcześniej opcji, sposób najmniej kłopotliwy, który nie wymaga od inwestora prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych czy wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Jednak, aby podatnik mógł skorzystać z takiej metody opodatkowania musi spełnić kilka warunków – konkretnie tych wymienionych w  art. 25 ust. 1 ustawy ryczałtowej.

 

W kolejnej części wpisu Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.plwyjaśni, jakie warunki muszą zostać spełnione, by wynajmujący domki letniskowe mógł skorzystać z karty podatkowej oraz z czym wiąże się taki sposób rozliczania dochodów uzyskiwanych z najmu obiektów rekreacyjnych.

 

Bartosz Antos

Wiceprezes Saveinvest

www.saveinvest.plwww.grunttozysk.pl 

 

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.