10
08.2017

Wybraliśmy odpowiednią działkę, postawiliśmy domek rekreacyjny, teraz chcemy wynajmować go turystom. Kiedy wynajem domku stanowić będzie działalność gospodarczą, a kiedy będzie całkowicie zwolniony z PIT? O podatkach należnych z tytułu wynajmu oraz o możliwych sposobach rozliczenia z fiskusem opowie Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.    

Kiedy wynajem obiektów letniskowych – takich jak domki – zostanie uznany za działalność gospodarczą?

Wszelkie dochody, jakie uzyskiwane będą z tytułu odpłatnego udostępniania obiektów letniskowych, czyli m.in. domków, będą opodatkowane podatkiem dochodowym. Co więcej, wynajem domku rekreacyjnego może przyczynić się do powstania dodatkowych konsekwencji podatkowych – chodzi o zwiększoną stawkę podatku od nieruchomości właściwej dla gruntów, budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Grunty, budynki lub budowle znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy, czy też innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu według wyższych stawek. Jeśli chodzi natomiast o budynki mieszkalne lub ich części związane z działalnością gospodarczą podatek według najwyższej stawki powinien zostać uiszczony w sytuacji, gdy wspomniane obiekty są zajęte właśnie na prowadzenie takiej działalności. W konsekwencji podatek od nieruchomości według wyższej stawki właściwej dla prowadzenia działalności gospodarczej opłacany jest w przypadku budynków mieszkalnych (lub ich części) jedynie od powierzchni, która jest faktycznie zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jakie zatem okoliczności muszą zaistnieć, by wynajmowanie wczasowiczom domków letniskowych (pokoi czy pól namiotowych) zostało przez fiskusa uznane za działalność gospodarczą? Art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych po definicję działalności gospodarczej odeśle nas do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którymi jest to m.in. zarobkowa działalność usługowa prowadzona przez podatnika w sposób zorganizowany i ciągły. A zatem, jeśli przykładowo udostępniamy domek letniskowy w sposób zorganizowany i ciągły będziemy musieli liczyć się z koniecznością zapłaty wyższego podatku od nieruchomości.

Kiedy wynajem będzie zwolniony z PIT?

Art. 1a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje pewne odstępstwo od omówionej powyżej reguły. Zgodnie z tym przepisem nie uznaje się za działalność gospodarczą wynajmu pokoi gościnnych turystom w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich, jeśli osoba wynajmująca posiada stałe miejsce pobytu w gminie położonej na tym terenie – informuje Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Jest jednak pewne zastrzeżenie - liczba takich pokoi nie może przekroczyć pięciu. Jeśli zatem zdecydujemy się wynajmować więcej niż pięć pokoi, nawet w sytuacji, gdy spełnimy wszystkie pozostałe wymogi, powstanie konieczność opodatkowania podatkiem od nieruchomości według wyższej stawki właściwej dla prowadzenia działalności gospodarczej tej powierzchni budynku, która obejmować będzie wszystkie udostępniane turystom pokoje.

Aby właściwie zrozumieć warunki, jakie muszą zostać spełnione, by doszło do zwolnienia z daniny na rzecz fiskusa, warto sięgnąć także po definicję gospodarstwa rolnego. Pojęcie to zostało doprecyzowane w ustawie o podatku rolnym - to obszar gruntów zaklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntow zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu m.in. osoby fizycznej. Tylko pokoje wynajmowane w nieruchomości, która spełnia wszystkie te kryteria mogą podlegać omawianej formie zwolnienia z obowiązku podatkowego PIT.

Jak rozliczyć się z fiskusem?

Jeśli sposób, w jaki podatnik wynajmuje obiekty wypoczynkowe, nie spełnia wszystkich wymienionych powyżej kryteriów, inwestor może wybrać jeden spośród czterech sposobów opodatkowania dochodów, jakie osiąga a z tytułu prowadzenia takiej działalności. Może on rozliczyć się na zasadach ogólnych, zastosować stawkę liniową, kartę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany. O wszystkich tych możliwościach Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl opowie w kolejnym wpisie.

 

Bartosz Antos

Wiceprezes Saveinvest

www.saveinvest.plwww.grunttozysk.pl 

 

Podobne artykuły:

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.