02
12.2012
  • Tematy:

W planowaniu przestrzennym istotne znaczenie odgrywa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Umożliwia on bowiem zachowanie ładu przestrzennego w szerokim zakresie i pozytywnie wpływa na wizerunek gminy. Dlaczego więc tak trudno przychodzi urzędnikom uchwalanie takiego planu? Chodzi o pieniądze.

Poza kosztami, które są niezbędne dla przygotowania pojawiają się także obawy przed ewentualnymi roszczeniami wypłaty odszkodowań dla mieszkańców czy przedsiębiorców, których wartość działek uległa zmniejszeniu na skutek akceptacji nowego planu. Takie sytuacje są dość częste w przypadku, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza ograniczenia czy zakazy dla nieruchomości. W większości przypadków - w trosce o środowisko naturalne czy też realizację innych ważnych inwestycji.

Koszty sporządzenia planu

Art. 21 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymienia podmioty, które można obciążyć kosztami sporządzonego planu (poza gminą oczywiście):

  • Powiat i województwo, gdy miejscowy plan ma choć częściowo umożliwić realizację inwestycji celu publicznego o powiatowym czy wojewódzkim znaczeniu,
  • Skarb państwa, gdy plan choć w części konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,
  • Inwestor realizujący inwestycję celu publicznego gdy plan miejscowy choć w części jest wynikiem zamiaru realizacji inwestycji przez tego inwestora.

Robert Tomaszewski z SaveInvest Sp. z o.o. podkreśla, że dość trudne jest jednak określenie, czy konkretna inwestycja należy do inwestycji celu publicznego i czy jest ważna dla społeczeństwa lokalnego, o zasięgu ponadlokalnym czy krajowym. Wskazówką prowadzącą do odpowiedzi na zadawane pytania może być art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w którym wymienione są kategorie celów publicznych. Mogą to być np. budowa drogi publicznej, urządzenia przesyłowego, linii kolejowej, zwiększenie terenu cmentarza czy terenów wartościowych pod względem środowiska, cele oświatowe i kulturowe. Dla prawidłowej oceny, w jakim zakresie dane podmioty winny sfinansować sporządzenie planu konieczne jest ustalenie, czy plan służył będzie konkretnie danej inwestycji, czy też możliwe będzie wprowadzenie dodatkowego przeznaczenia. Wówczas określony podmiot na rzecz którego plan zostanie sporządzony, współfinansuje go proporcjonalnie do inwestycji celu publicznego. Termin na uregulowanie należności związanych ze sporządzeniem planu nie jest jednoznacznie wskazany przez ustawodawcę. Przyjmuje się, że data ostateczna to okres po wejściu w życie planu.

Koszty uchwalenia planu

Koszty uchwalenia planu to nie to samo, co sporządzenia. Dotyczą one także ewentualnych konsekwencji związanych z wypłatami odszkodowań związanych ze zmniejszeniem wartości gruntów na skutek wprowadzenia planu zagospodarowania. Jest to o tyle ważne, że te środki gmina zapewnić musi sama. Ustawowo, wymienione powyżej podmioty mogą finansować jedynie koszty sporządzenia planu, a nie skutki wynikające z wprowadzonych zapisów.

Gminy radzą sobie z tym całkiem dobrze, poprzez próby uzyskania funduszy z innych źródeł, często od prywatnych przedsiębiorców, którzy zainteresowani są konkretną lokalizacją w planie, nad którym gmina pracuje. Warto jednak być świadomym ograniczeń, które wynikają z takich umów. Nie jest możliwe bowiem zawarcie porozumienia gminy z przedsiębiorcą, które by polegało na obietnicy „przydziału” w zamian za wpłacone środki. Rozmowy nie są formalne, raczej stanowią umowę słowną. Należy pamiętać, że nie jest to forma umowy cywilnej, bo trudne jest określenie tutaj choćby przedmiotu umowy. Plan zagospodarowania wstępnie zatwierdzony przez gminę, może zostać też zablokowany przez organy uzgadniające plan, organy nadzoru, czy właściciela samej nieruchomości, której plan ma dotyczyć (np. poprzez odwoływanie się od decyzji gminy).

Jeśli omawiana „nieoficjalna ugoda” gminy z przedsiębiorcą nie dojdzie do skutku, to może on jedynie przekazać na rzecz gminy darowiznę. Robert Tomaszewski zaznacza, że chociażby dlatego warto powierzyć takie działania profesjonalistom z SaveInvest, którzy znają przepisy prawa i możliwości jakie za sobą niosą zapisy ustawowe i przyjęte zwyczaje. Uzyskanie takiego „miejsca” w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego daje wiele możliwości na przyszłość.

Podobne artykuły:
brak podobnych artykułów

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
  • Z nami inwestujesz pasywnie - to grunt pracuje dla Ciebie bez względu co robisz i gdzie odpoczywasz.
  • Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu doradzimy Ci najkorzystniejszą strategię przynoszącą realny zysk.
  • Stajesz się pełnoprawnym właścicielem zakupionych gruntów od samego początku procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Dowiedz się więcej

+48 888 800 800

Skontaktujemy sie z Tobą w ciągu 48h

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest sp. z o.o. Informacja o administratorze
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Saveinvest sp. z o.o (KRS: 0000427274) za pomocą środków komunikacji elektronicznej ofert handlowych dotyczących nieruchomości, w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon), w rozumieniu z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, przez Saveinvest sp. z o.o. (KRS: 0000427274) w zakresie niezbędnym do oferowania nieruchomości.